Header Ads


Bir bilim akademisi hükümete nasıl bağlanır?



HÜKÜMETİN bayramdan hemen önce 27 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı kanun gücünde kararname, azınlıkların müsadere edilmiş taşınmazlarının iadesinden bazı bakanlıkların teşkilat yasalarının değiştirilmesine kadar uzanan pek çok farklı alanda yeni düzenlemeler getiriyordu.

Bu düzenlemelerden biri Türkiye Bilimler Akademisi’ni (TÜBA) ilgilendiriyor. Kararnamenin 31-38 maddeleri, TÜBA’nın kuruluşuna ilişkin 1993 tarihli kararnameye atıf yapıyor, bu metnin bazı maddelerini değiştiriyor.
Yapılan değişikliklerin şifrelerini şöyle çözebiliriz:

ASLİ  ÜYELERİN ROLÜ GERİLETİLİYOR


TÜBA’nın mevcut durumda 82 asli, 41 şeref üyesi var. Büyük ölçüde dönemin Başbakan Yardımcısı Prof. Erdal İnönü’nün
tuğrasını taşıyan 1993 tarihli kararnamenin en önemli yönlerinden biri, Akademi’nin asli üyelerinin seçimini yine yalnızca bilim adamlarından oluşan asli üyelere bırakmasıydı. Prof. İnönü, bunu TÜBA’nın bilimsel özerkliği bakımından yaşamsal önemde görüyordu.
Yeni düzenlemede asli üyelerin sayısı 150 ile sınırlanmış bulunuyor. Kararnamede, ayrıca “Asli üyelerin üçte biri bakanlar kurulu, üçte biri YÖK, üçte biri asli üyeler tarafından seçilir” deniliyor. (Aynı seçim modeli genç üyeler için oluşturulan 150 kişilik “asosiye üye” kontenjanı için de geçerli.)
Kararnamenin en sonunda yer alan geçici maddede ise “Asli üyeler tarafından seçilecek  asli üye sayısı 50’ye ininceye kadar bu kontenjandan üye seçimi yapılmayacağı” hükme bağlanıyor.
Bu demektir ki, mevcut asli üyeler, sayıları 82’den 50’ye düşene kadar TÜBA’ya kabul edilecek yeni asli üyelerin seçimi üzerinde hiçbir tasarruf hakkına sahip olmayacak.

Kaynaktan devamını okumak için tıklayınız http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=18666071

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.