Header Ads


Herodotos ve Pers Satraplıkları


Eskiçağ dünyasında ilk kez bir dünya imparatorluğu oluşturan Perslerin İ.Ö. 547 yılından itibaren Anadolu'da Genel valilikler ya da diğer bir isimle Satraplıklar kurmuşlardır[1]. Dareios satrap olduktan sonra bölgeyi satraplık olarak isimlendirdiği yirmi vergi bölgesine ayırır ve bu bölgelerin başına da satraplar atar. 


Uyruğunda bulunanları ırklarına göre bölüp ayırarak her bir bölgeyi ekonomik durumlarına göre vergilendirmeye tabii tutmuştur. Bu ayırım yapılırken kimi zaman komşu olanları kimi zaman da sınır komşusu olmayanları uzakta bulunan ulusları da birbirlerine bağladıkları görülmektedir[2].
Eskiçağ dünyasında ilk kez bir dünya imparatorluğu oluşturan Perslerin haritası
Eskiçağ dünyasında ilk kez bir dünya imparatorluğu oluşturan Perslerin durumunu gösterir harita
Pers satraplık sistemi içerisinde Küçük Asya’da bulunan kent devletleri ve yerel halklar satraplıklara dahil edilmişler ve vergilendirilmişlerdir. 
Herodotos Pers Satraplık sisteminden şu şekilde bahsetmektedir; “İonia’lılar, Asya Manisa’lıları, Aiolia’lılar, Karia’lılar, Lykia’lılar, Milia’lılar, Pamphilia’lılar, hazineye dörtyüz talant gümüş ödüyorlardı. 
Pers sarayı kabartması
Pers Sarayından Kabartma

Birinci Satraplık burasıydı. Mysia, Lydia, Lasonia, Kabalia ve Hytenneia beşyüz talant vergi ödüyorlardı ve ikinci satraplıkta burasıydı. Hellespontos’da Yunanistan’dan gelirken sağda oturanlar Phrygia, Asya Thrakları, Paphlagonia, Mariandyn, Suriye üçyüz altmış talant vergi ödüyorlardı burası da üçüncü satraplıktı, Kilikia’lılar günde bir taneden 360 beyaz at ve beşyüz talant gümüş vergi ödemekle yükümlüydüler. Bu beşyüz talant gümüşün yüz kırk talantı bölgedeki atlı birlikler garnizonuna ayrılmıştı geri kalan üç yüz altmış talant ise Dareios’a gidiyordu. Burası da dördüncü satraplıktır”[3].


[1] Bakır  2003, 6
[2] Herodot Tarihi 2002,179 – Herodotos III - 88
[3] Herodot Tarihi 2002, 180 – Heredotos III – 90 

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.