Header Ads


Roma İmparatorluk Tarihi

Roma İmparatorluk Tarihi Kitabından İmparatorlar hakkında özetlenmiş bilgileridir.

Julius – Claudiuslar Sülalesi

Octavianus ( Augustus )  M.Ö. 27 – M.S. 24                    

            Octavianus Büyük dayısı Gaius Julius Caesar dolayısıyla Juliuslar sülalesindendir. Caesar ölmeden önce Octavianus’a mirasının büyük kısmını bırakmak ve onu varisi tayin etmişti. 


Octavianus M.Ö. 43 yılında Marcus Antonisus ile birlikte hareket etmeye başlamıştır. M.Ö. 40 Brindizi antlaşması ile Roma toprakları Octavianus ve Antonius arasında doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünerek yönetilmeye başlanmıştır.  Doğu topraklarının yönetimini elinde bulunduran Antonius Cleopatra ile evlenmek ve Roma topraklarını çocukları arasında pay etmesi ve doğuda Roma devletinin başını uzun süre ağrıtacak olan Parth’lara karşı girişmiş olduğu mücadeleden mağlup ayrılması Antonius’un sonunu hazırladı.
M.Ö. 31 yılında yapılan savaşta mağlup edilen Antonius’a karşı kesin darbeyi vurmak amacıyla M.Ö. 30 da Mısıra Hareket eden Octavianus Sextilis ayının birinci günü hiçbir direnişle karşılaşmaksızın Mısır’a ve Mısır’ın zenginliklerine sahip oldu. Antonius ve Cleopatra öldükten sonra Octavianus’un önünde tek başına Roma’yı idare etmesini engelleyecek kimse kalmamış bulunuyordu. M.Ö. 29 yılında Romaya tekrar dönen Octavianus’a M.Ö. 27 yılında o dönemde birlikte Consulluk yaptığı Agrippa ile birlikte consullukten çekilmek istediklerini  senatoya bildirmeleri, senatoda büyük yankı uyandırdı. Senato kendisine duydukları şükranı dile getirmek için Octavianus’a Kutsal manasına gelecek Augustus adını verdiler. Mısıra Sextilis ayının 1. günü girmesi dolayısıyla da Sextilis aynın adı Augustus olarak değiştirildi ve 10 yıldır gayri resmi taşıdığı İmperatorluk ünvanı kendisine resmen verildi. Daha Sonra M.Ö. 12 yılında Pontifex Maximus ( Baş Rahip ) M.Ö. 2’de de Pater Patriae ( Vatanın Babası ) ünvanlarınıda alarak  Sessizce cumhuriyetten İmperatorluk veya Principatus dönemine geçiş sağlandı.

Augustus Romanın sınırlarını kontrol altında tutmak ve topraklarını genişletmek amacıyla Gallia bölgesine M.Ö. 27 yılında başlattığı seferden sonra bu bölge Roma’ya bağlandı. Gallia bölgesinin alınmasında en önemli olan nokta ise bir türlü kontrol altına alınamayan Germen kavimlerine karşı burayı bir tampon bölge olarak kullanmaktı. Caesar’ın ölümünden sonra İspanya bölgesinde baş gösteren ayaklanmalar ile de ilgilenen Augustus bu bölgede de Roma hâkimiyetini tekrar tahsis etti.   M.Ö. 25 yılında Mısırı tehdit eden Aethiopia’lıları da mağlup eden Augustus Mısırın çok daha güvenli bir ticaret noktası olmasını sağlamış bulunuyordu.
Galatia bölgesi yine Augustus döneminde Roma’nın bir eyaleti konumuna getirildi. Africa bölgesinde ise Romaya bağlı vasal krallıklar bulunmaktaydı. Bu bölgeler içersinde Augustusu en çok uğraştıran bölge Germania bölgesi olmuştur. M.Ö. 17 – 12 yıllarında başlatılan Germania seferi M.S.9 yılına kadar devam etmişse de hem Roma hem Germenler ağır kayıplar vermişlerdir. Buna rağmen Germania bölgesi Romaya bağlanamamıştır. Thracia ve Moesia seferleride Romaya bağlı bir yerel bir kralın idaresinde vasal kralılık kurulması sureti ile sonuçlandırılmıştı. Parthia seferinde ise bir takım başarılar elde edilmiş olsa da Parthia bölgesi Augustus’un ölümüne kadar Romaya bağlanamadı. Bosphorus ve Suriye bölgeleri yine Augustus döneminde bir Roma eyaleti yapılmıştır.

Augustus bu icraatları ile ne kendinden öncekilerin ne de kendisinden sonra gelecek olanların başaramayacağı kadar Roma topraklarını genişletmiştir. Roma artık hem ekonomik yönden hemde askeri ve ticari yönden her şekilde emniyeti elinde bulunduracak kadar rahat bir konuma gelmiştir.

                                                                                                                        
Augustus M.Ö. 7-6 ve 4 ‘de çıkardığı kanunlarla Eyalet sisteminde bir takım düzenlemeler yapmıştır. Augustus’un eyalet sistemi Legion bulunduran eyaletler İmperatorluk eyaletleri bulunduramayanlar ise Senato eyaletleri olarak ikiye ayrılarak kısaca özetlenebilir.
Ayrıca Augustus döneminde yapılan devrin en önemli organizasyonlarından biriside Atlılar olarak adlandırılan, eyalet yönetiminde kendisine bağlı olan yeni bir sınıf oluşturmak sureti ile eyaletleri rahatlıkla kontrol etmeyi amaçlamıştır. Augustus döneminde ortaya çıkan diğer bir önemli olgu da İmparatorluk kültü oluşturulması olmuştur. Pontifex Maximus olduktan sonra daha önce tapınım gören bazı tanrıların sıfatlarını kendi isminin önüne eklemek ve bunlar için sunaklar yaptırmak sureti ile bu tanrıların iç savaşlar sırasında sarsılan itibarlarını güçlendirdi.
M.Ö. 29’da Pergamon’da ve Nicomedia’da Roma Ve Augustus’a tapınaklar inşa edildi. Bunları diğer eyaletler izledi Augustus öldüğünde her eyalette en az bir Roma veya Augustus sunağı bulunuyordu.


Augustus’un evliklerinden hiç erkek çocuğu olmamıştır. Bu suretle Augustus son evliliğinden olan üvey oğlu Tiberius’a M.S. 13’de Augustus’un yetkilerine eş değerde bir mertebe olan Proconsullare İmperrum yetkiside verildi. Bu suretle Tiberius Augustus’un halefi tayin edilmiş bulunuyordu. 

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.