Header Ads


Villa Rustica

Antik Kaynaklarda Villalar
Bu alanlarda kurulan yerleşimler hakkında ise dönemin tarımsal üretimi konusunda yazan antik yazarlarından Çiftlik yerleşimleri, bu yerleşimlerde bulunan Villa yapılanmaları ve bu yapılanmaların sahip oldukları donanımlar üzerine geniş bilgiler elde etmek mümkün olmaktadır.
Özellikle İ.S. 1. yüzyılda yaşamış olan Lucius Iunius Moderatus Columella (İ.S. 4 – İ.S. 70 ) De Re Rustica adlı eserinde eserinde Villa yapılarının üç kategori altında toplamıştır. Bunlar; Villa Urbana (Arazi sahibinin ikamet alanı), Villa Rustica (Vilicusun (kahya) villası) ve Villa Fructuaria’dır (üretilen ürünün depolandığı villalar) olarak sınıflandırmaktadır. 

Aynı zamanda Columella aynı eserinde villa yapılarının odalarının; üretilen ürünün depolanacağı alan, yatak odalarının, mutfakların ve hatta hayvan barınaklarının pencerelerinin ve villa içlerindeki konumlarının da güneşin ışığını alma oranlarına göre ayarlanması gerekliliğinden bahseder[1]Vitrivius, çiftlik yerleşimlerinde bulunan yapıların korumaya ve ışıktan faydalanmaya yönelik pencereleri, mazgal delikleri ve kapıları hakkında bilgiler sunmaktadır[2]. Aynı zamanda Marcus Tarrentius Varro (İ.Ö 116-27), o dönemde bir villanın sahip olduğu güzel bir mutfağın, geniş bir ahırın, sahip olduğu tarım arazisinden elde ettiği şarap ve zeytinyağının tamamını depolayabilecek kadar geniş bir deposunun olmasının övünç kaynağı olduğundan bahsetmektedir[3]

Varro’nun verdiği bilgilere dayanarak İ.Ö. 1. yüzyılda da tarımsal villa yapılanmalarının birçok farklı mekanı bünyesinde barındırdığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Columella, bir Villa Rustica’da; Cella Vinariam (şarap deposu), Cella Oleariam (yağ deposu), Torcularium (pres odası), Defrutum ( fermantasyon odası), Cortinale (ayırma odası), bölümlerinin bulunduğunu aktarmaktadır[4].
ARKEOLOJİ BİZ
ARKEOLOJİ İLE İLGİLİ HER ŞEY...


[1] Columella, De Re Rustica: 1.4.
[2] Vitrivius, 1998: 136.
[3] Varro, De Re Rustica: 13.6.
[4] Columella, De Re Rustica:1.6.19.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.