Header Ads


HELENİSTİK DÖNEM ANADOLUDA İON DÜZENLİ TAPINAKLAR "Dydima Apollon Tapınağı"

HELENİSTİK DÖNEM ANADOLUDA İON DÜZENLİ TAPINAKLAR
Dydima Apollon Tapınağı
Arkaik Dydim Apollon tapınağı M.Ö. 560 -50 yıllarına tarihlenmektedir. Arkaik Tapınak Samos Her tapınağı ve Ephesos Artemis tapınağına benzemektedir. 21 X 8 adet sütunu vardır. Cellanın üzeri açıktır. Yani Sekoslu bir tapınaktır. Cellanın içerisinde bir Naiskos bulunmaktadır. Dipteral plan ile inşa edilmiş bir tapınaktır.


Helenistik Evre Dydima Apollon Tapınağı• M.Ö. 494 yılında tapınağın arkaik evresi Persler tarafından tahrip edilmiştir. Cellada bulunan bronz Apollon heykeli Xerxes tarafından Persepolis’e götürülmüştür.
• Helenistik tapınak M.Ö. 300 yılında yapılmaya başlamıştır. Mimarları Ephesos’lu Paionios ile Miletos’lu Daphnis’tir. Bu tapınakta görkemli ve dramatik anlatımdan dolayı 7 basamaklı krepis üzerinde yükseltilmiştir. Önünde ki basamaklı kısım 14 merdivenden oluşmaktadır. 21 X 10 sütuna sahiptir.
• Helenistik dönemde iç yapısı bakımından farklı bir yapıdadır,Cella kapısının alt eşiğinde 1.46m yüksekliğinde bir duvar yükselti vardır.
• Ante duvarlarının yanında bulunan Sellaya girişi sağlayan tonozlu yapılar vardır. Bu yapılardan geçtikten sonra bir rampa ile Sellanın stylobatından aşağıda olan sekosuna inilmektedir. Bunda bulunan tonozlar en erken örneklerdir.
• Tonozlu girişlerden sonra, arada kalan alanda iki adet Korinth sütunu bulunmaktadır. Buraya ise CHRESMOGRAPHEİON denilmektedir asıl kehanet burada yapılmaktadır.
• CHRESMOG RAPHEİON’ DAN sonra 15 basamakla Sekosa ulaşan bir merdiven bulunmaktadır.
• İçindeki Prostylos tipli tapınak şeklinde ki Naiskos Anadolu özelliği taşımasına rağmen Attika özelliğinde taşımaktadır. Sütunlar ion olmasına rağmen kaideleri Atik – ioniktir.
• Sekosunun duvarları 25 m olduğu için üzerinin açık olası pek fark edilmemektedir. Cella duvarını destekleyen plasterler bulunmaktadır. Bu plasterlerin üzerinde griphonların ve sphenkslerin yer aldığı frizler bulunmaktadır.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.