Header Ads


İsrail'de Bulunan 4000 yıllık Gizemli Dolmen

İsrail Eski Eserler Kurumu ve Kudüs Hebrew Üniversitesi 'ten arkeologlar, son zamanlarda 4000 yıldan daha eski olan, şu an için gizemini koruyan ama araştırmalar ile ne için yapıldığı anlaşılacak dolmen keşfettiler. (büyük bir masa benzeri taş yapı, Dolmenlerin temel şekli bir masaya benzemektedir)

Görsel Gonen Sharon, Tel Hai College. kaynak:jewishpress.comİsrail Eski Eserler Kurumu ve Kudüs Hebrew Üniversitesi 'ten arkeologlar Kibbutz'un bitişiğinde geniş bir dolmen alanında keşfettiler.  Bu dolmen'i benzersiz kılan büyük boyutlar, onu çevreleyen yapı ve en önemlisi, tavanına oyulmuş kaya resimleri ya da simgeleridir.Çalışma 2 Mart tarihinde bilimsel dergi PLOS One'da yayınlandı . Dolmen'in bulunması, Tel Hai Koleji'ndeki Celile Çalışmaları Programının Profesörü Gonen Sharon tarafından araziye yapılan tesadüfi bir ziyarette ile olmuş. 

Kibbutz Shamir çevresindeki dolmen alanında bulunan Orta Tunç Çağı'na  (M.Ö. 2000 - M.Ö. 1750) (Yaklaşık 40000 yıl önce) ait 400'den fazla taş yapıdan sadece bir tanesidir. 

Profesör Sharon en büyük oymağın altındaki odaya girdiğinde tavana oyulmuş kaya resimlerini bulduğunda . 

Gravürlerin keşfedilmesi, İsrail'deki dolmen fenomeniyle ilgili yeni bilgiler dolmenlerin ve çevresinin bir araştırma projesi oluşturuldu.
Araştırma İsrail Eserler Kurumu ve  arkeolog  Uri Berger, ile ortaklaşa yapılmaktadır.
Dolmen ile ilgili yaptıkları ilk açıklama "Oyma şekiller, bir yay merkezine giden düz bir çizgi tasvir ediyor. Tavan boyunca yayılarak yaklaşık onbeş tane gravür  belgelendi. 
Ortadoğu'nun kazınmış kaya resimleri ile bu şekiller için şuan paralellik yoktur ve bunların önemi şuan için gizem olarak araştırılmayı beklemektedir. 

kaynak:jewishpress.com
Yenilikçi bir teknolojiyle, İbrani Üniversitesi'nin Bilgisayarlı Arkeoloji Laboratuvarı tarafından gravürler alanda tarandı. Gravürlerin üç boyutlu bir modeli üretildi. Laboratuar direktörü Prof. Dr. Lior Grossman, "Üç boyutlu tarama sayesşnde çıplak gözle görülemeyen gravürleri tanımlamamızı sağladı" dedi. 


Tavanlarındaki gravürlü dolmenlerin içindeki odacığın büyüklüğü yaklaşık 180x270 cm ölçülerindedir ve odacığı kaplayan taş da yaklaşık 50 ton ağırlığından fazladır.Bu, Ortadoğu'da  keşfedilmiş dolmen yapımında şimdiye kadar kullanılan en büyük taşlardan biridir. 


 Kibbutz Shamir'deki dev dolmen, bu bölgedeki yüzlerce muazzam yoğun dağınık yapıdan sadece bir tanesidir. Bu bölgede bulunan Dolmenler Bronz Çağı "Ortaçağ" döneminde bölgede önemli ve yerleşik bir devlet sisteminin varlığına tanıklık etmektedir. 

kaynak:jewishpress.com

Arkeologlar geçmişi somut buluntulara dayanarak yorumlama eğiliminde oldukları için bu buluntular ışığında . Kentlerde, büyük yerleşimlerin ve anıtsal yapıların bulunmaması, tarihteki "karanlık bir dönemde" devlet ve ekonomik sistemlerin çöküşünü kanıtladığını var sayıyorlar. Bu bölgede ki Dolmenler ise dönem hakkında farklı bir hikaye anlatıyorlar - anıtsal mühendislik projelerini yürüten ancak başka arkeolojik kanıtların arkasında bırakılmayan karmaşık bir devlet ve ekonomik sisteme sahip bir toplum hakkındaki bir hikaye. Profesör Şaron, "Kibbutz Şamir'deki dev dolmen kuşkusuz, kamu inşaatlarının bir göstergesidir ve önemli bir zaman dilimi içinde önemli miktarda insan gücü gerektirmiştir" diyen Prof. Şaron, "Bu süre zarfında bütün bu insanlar evde beslenmeli ve beslenmeli idi. . Böyle muazzam bir yapının inşası, küçük göçebe grupların genellikle sahip olmadığı mühendislik ve mimariye ilişkin bilgi gerektirdi. Ve daha da önemlisi, güçlü bir devlet sistemi burada büyük miktarda insan gücü bir araya getirebilir, personel temin eder ve hepsinden önemlisi büyük ve uzun bir projenin uygulanmasını ve kontrolünü gerektiriyordu. " yorumunu yapıyo ve ekliyor Bütün bunlara rağmen, dolmansın yapımını çevreleyen koşullar, içinde yer alan teknoloji ve bunları inşa eden insanların kültürü hala İsrail arkeolojisinin en büyük gizemlerinden biri. 

Dolmen nedir? 

Dolmen (taş tabla), büyük taşlardan yapılmış binlerce yıllık bir megalitik yapıdadır (mega = büyük, litos = taş). Dolmenin temel şekli bir masaya benzemektedir ve bunların çoğunun etrafı taş yığını ile çevrilidir. Dolmen dünyanın başka yerlerinde, İrlanda'dan Kore'ye kadar biliniyor. Ortadoğu'da, Türkiye'den Yemen'e binlerce dolmen etrafa dağılmış durumda. İsrail'de ise Golan Tepeleri'nin plato kısmında dolmen tarlaları içinde dağılmış farklı türde dolmenler tespit edilmiştir. Dolmenler çok yaygın olmasına rağmen, dolmenlerin yaşını ve amaçlarını kuşatan gizem henüz çözülmemiştir. Kibbutz Shamir'deki Dolmen Sahası - 1950'lerde geç Moshe Kagan tarafından araştırılmıştır. Sahada Hula Vadisine bakan 400'den fazla büyük yapı tespit edildi.

kaynak:jewishpress.com


TÜRKİYE'DEKİ DOLMENLERDEN BAZI ÖRNEKLER


GAZİANTEP Yavuzeli Araban karayolunun üzerinde yer alan, Geç Tunç Çağı’na tarihlenen Dolmen Mezarı kaynak:gazianteptur.com

Trakya'da "Kapalıkaya" olarak tanınan dolmen kaynak arkeolojikhaber.com


Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.