Header Ads


İmamkulu Kaya Anıtı

Kayseri ilinde yer alan İmamkulu Kaya Anıtı ile ilgili ilk bilimsel yayını 1935’de Louis Delaporte yapmıştır.

Anıt üzerine Kral ve Tanrılar Dünyası tasvir edilmiştir. Hurri ikonografisinin etkileri çarpıcı olarak verilmiştir. Kaya anıttaki kompozisyon üçe ayrılmaktadır. En solda yerel kral sol elinde mızrak ve diğer elinde omuzuna asılı yay ile gösterilmiştir. ortadaki konuda başları öne eğik üç dağ tanrısının sırtlarına basan Fırtına Tanrısı, iki boğa koşulu arabasına sol ayağını basar durumda gösterilmiştir. Dağ tanrılarını, aslan başlı demonlar yukarı kaldırdıkları ellerinde taşırlar. En sağda ise stilize çift başlı kartal üzerinde, çok tahrip olmuş, profilden, başında polos tipi bir şapkayı taşıyan çıplak Tanrıça İştar betimi görülür. Benzerine Yazılıkaya kabartmasında da rastlanılmıştır. Sınırlı kompozisyon alanındaki istiflemedeki denge, kenarlarda betimlenmiş durağan figürlerin ortasında, devinimin egemendir.Anıtla ilgili tam olarak araştırma henüz yapılmamış olmakla birlikte eski bilgilere göre anıt üzerindeki yazıtta Teşup yazısı okunmuştur.

İmamkulu kabartmasında bir diğer dikkat çeken özellik ise sonradan figürlerin konturlarının yağlı boya ile belirtilmesidir. Bu tamamen eski eser tahribatına örnek teşkil etmektedir. Ayrıca anıtın hemen altında defineciler tarafından açılan 2 m.lik bir çukur da bu eserleri ne kadar koruyabildiğimiz konusunu gündeme getiriyor.


Yazılıkaya kabartmaları ile görsel düşün benzerlikleri ile anıt M.Ö. 13. yy. ortalarına tarihlenmektedir...


Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.