Header Ads


Kültürel Mirasın Depremden Korunması

KÜLTÜREL MİRASIN DEPREMDEN KORUNMASI KONFERANSI 31 EKİM - 01 KASIM 2011 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA YAPILIYOR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası


TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE) ve Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) tarafından 31 Ekim-1 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da “Kültürel Mirasın Depremden Korunması’’ temalı ortak bir konferans düzenlenmektedir.

Konferansın meslekiçi eğitim puanı "Yapı" uzmanlık alanında 1 puan/gün olarak belirlenmiştir.


Ortak konferansın temel amacı, kültürel miras yapıları üzerinde gerçekleştirilen restorasyon ve depreme karşı güçlendirme uygulamalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, bu alanda yapılan araştırmaları ve başarılı örnek uygulamaları konunun tarafları ile paylaşmaktır.

Sanatsal ve tarihi değerlendirme, koruma, deprem güvenliği değerlendirilmesi. onarım ve güçlendirme çalışmaları, deprem davranışını izleme ve kontrol, yenilikçi analiz, yeni yaklaşımlar, yeni teknikler ve yeni malzemelerin kullanımı konu başlıklarının yer alacağı konferansımızda ülkemiz coğrafyasında geniş ver kaplayan kültürel mirasımıza ilişkin sorunlar her boyutuyla ele alınmaya çalışılacaktır.

Ülkemizde tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ile ilgili çalışmalar yürüten kamu kurumlarımızın bu uluslararası etkinliğimizden azami faydayı sağlaması İnşaat Mühendisleri Odasının öncelikli hedeflerindendir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.