Header Ads


7 sayısının ilk anlamı nedir?

YEDİ SAYISINA YÜKLENEN ANLAMI İLE ORTAYA ÇIKAN YEDİ ERDEM NEDİR? 

BİLGİ, İRADE, BİLGELİK, SAFLIK, DOSTLUK, BARIŞ ve SEVGİ.

7 Sayısının anlamı nedirin cevabı insan yaşamında her şeyi birleştiren bir köprü ve neyse ki hiç kimsenin insanlıktan alıp yok edemeyeceği bir soyut kavramdır. Kültürünü ve öğretilerini ilk günden güne kadar üst üste biriktirerek gelen insanın macerasında bu denli uhreviyat yüklenen bu soylu 7 sayısının ilk anlamı nedir. İlk günde hangi parlak anlamla yüklenmiştir ki bu kadar güçlenmiş ve yok edilemez olmuştur.

    NEREDEYSE HER YERDE VE HER ŞEYDE 7 VAR 7 SAYISININ SIRRI NEDİR?


7 (yedi) BÜTÜNLÜK ve haliyle eksiksiz güzelliğin (hem maddi hem de manevi) sayısıdır. Sonsuz olduğunu 7 yaşında öğrendiğimiz doğal sayılar içinde insan tarafından en çok kullanılan sayı 7 dir. Günlük yaşamında 7 sayısıyla sihirli bağlantılar kurmak isteyen biri benzer ilintileri tesadüf olamayacağına inanacak kadar bulabilir. Ancak bununla birlikte İlkokula 5 yaşında başlasaydık bu bilgiye 5 yaşında ulaşırdık. Bu ilinti özelindeki sihir bozulurdu.

7 RAKAMININ ANLAMI

7 Sayısının büyüsü konusunda yapılacak bir araştırmanın bizi götüreceği yer antik çağdan günümüze kadar gelen süreçte kurulmuş olan tüm inanç sistemlerindeki 7 ilintileri olur. Neden 279 olmaz. 279 olamaz çünkü 7 kolay olan tek haneli sayıların en her duruma uyanıdır. 7 asal sayıdır ve bölünememesi onu özel kılar. Ne 9 gibi zor ne de 4 kadar basit. İnanç sistemlerinin işaret ettiği bu kutsal sayının büyüsü insan yaşamının her anında belirleyicidir artık. Yolda çevirip soracağınız herhangi bir dünya insanı size 7 sayısının önemiyle ilgili ya bir dinsel bilgi ya da sosyal yaşama ilişkin bir bilgi aktaracaktır.

 Numerelojiye göre yedi sayısının anlamı

Yedi sayısı sürekli karşınıza çıkıyorsa numeroljiye göre bu sizin hayatınız için olumlu olduğu anlamı yüklenebilir. İnsanlar tarih boyunca doğa karşısında güçlü durmaya çalıştıkça savunma gücünü inançla sağlamlaştırmıştır. Bu yüzdendir ki ruh halimizi olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek her şeye bir anlam ve beklenti yüklenmiştir. 7 sayısı, 12 sayısı, 13 üçler beşler kırklar tarih boyunca çok önemli olmuştur. Bir şeyi kırk kere söylersen olurmuş misali insanlar dayanak noktası oluşturmak için bu anlam yüklemelerine hep ihtiyaç duymuştur. 7 Sayısı özelinde yazmak gerekirse numeroloji metafizikle hareket ettiğinde 7 sayısı ve ya başka sayıların gaipten gelen bir sayı olabileceği ve bunun neleri etkileyebileceği üzerine yorumlar yapar. Numerelojiye göre yedi sayısının anlamı  sizin maddiyattan çok maneviyata yönelmeniz gereken durumların habercisi olabileceği ve yedi sayısının varlığı sizin ruhsal yönden geliştiğiniz veya gelişeceğiniz anları ve alanları bulmanıza yardımcı olacağı ifade edilir. sevinçlerde ve hüzünlerde yedisinin çıkmasının beklendiği gibi.


Priene'de (Aydın-Söke) bulunan ve antik bir kilisenin tabanında keşfedilen MS 3. veya 4. yüzyıldan kalma bir menora kabartması. Bu mermer obje Bode Müzesi'nde (Berlin, Almanya) sergilenmektedir
Priene'de (Aydın-Söke) bulunan ve antik bir kilisenin tabanında keşfedilen MS 3. veya 4. yüzyıldan kalma bir menora kabartması. Bu mermer obje Bode Müzesi'nde (Berlin, Almanya) sergilenmektedir.


Anadolu'nun pek çok yerinde 7 uyurlar vardır. 6 veya 8 değildir ve her biri gerçek 7 uyurlardır o yöre insanınca. Dualar 7 kez tekrarlanınca en büyük faydayı sağlar 5 veya 8 kez diye bir teamül yoktur. Hal bu iken de 1 kerenin faydası çok zayıf kalmaktadır. Yani 7 inançtaki en güçlü baraj sayıdır. pamuk prenses’in ve yedi cüceleri,  james bond kodu 007,istanbul  7 tepe üstüne kurulmuş, türkiye 7 bölgeye ayrılmış, Dünya'da 7 kıta oluşturulmuş, yedi kule zindanı, soyumuz yedi göbek, yedi veren güller limonlar,antik dönemd dünya’nın  7 harikası var. Hafta  7 gün, yedi başlı ejderha, mevlananın yedi öğüdü.  Gökyüzü de yeryüzüde 7 kat. Cehennem yedi kapıdan oluşur. Gökkuşağı yedi renkten. Birbirinden etkilenen dinlerde ilk dinlerde ki gibi yediyi  kutsal hale getirmişler. Hristiyanlık ve Müslümanlıkta yedi uyurlar (ashab-ı kehf), Yahudilikte kutsal şamdan menorah yedi kollu, kabe’de tavaf için 7 kez dönmek lazım. Merve safa arası yedi, Şeytan taşlama yedi taş  Fatiha suresi, Kuran-ı Kerim açılış suresi olduğu için Kuran'ın kapısı kabul edilen Fatiha suresinin ayet sayısı yedi, Gücümüzü göstermek için yedi düvele meydan okuruz, Astronomide büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızlarının sayısı ve müzikte nota sayısı yedi bu örnekler merak edip araştıracak olanların hem dinsel öğretilerde hem sosyal yaşama ilişkin biriktirilmiş görenek ve adetlerde büyülü 7 sayısına değen pek çok olgu olduğunu bulabileceği bir çağdayız. Köken kültür Sümer'de yeraltı 7 katlı gökyüzü 7 katlıdır. Bu mitolojik tasviri biz sonraki bütün dinlerde aynı şekilde görmekteyiz. Pagan dinlerin büyük tanrılarından bazılarında 7 değişik karakterin ruhu olduğuna inanılmıştır. Yahudilikte kutsal şamdan Monero(menorah) 7 kolludur. 

M.Ö. 3. yy Hakasyadan bir petroglif. 7 meyveli bir hayat ağacı, 7 erdemin her birinin bir başını oluşturduğu insan. 7 kollu şamdanın esin kaynağı
M.Ö. 3. yy Hakasyadan bir petroglif. 7 meyveli bir hayat ağacı, 7 erdemin her birinin bir başını oluşturduğu insan. 7 kollu şamdanın esin kaynağı (görsel benzerliğe dayanan bir yorum) Kaynak; Tengritagh Akademisyeni 

M.Ö. 3. yy Hakasyadan bir petroglif: 7 meyveli bir hayat ağacı, 7 erdemin her birinin bir başını oluşturduğu insan. 7 kollu şamdanın esin kaynağı (görsel benzerliğe dayanan bir yorum).

Yani dünyayı yöneten veya ışıtan, yol gösterip gündemin sınırlarını çizen dinsel öğretiler, peşinden gidilecek 7 metafor belirlemiştir.

Bu pencereden baktığımız zaman 7 sayısının insanın tarihindeki ve her bir insanın yaşamındaki mihenk taşı olduğunu anlarız. Ya 7 sayısının ortadan yok olduğunu düşünsek, insanlık ne kadar büyük bir boşluğa düşerdi. Bunu tahayyül etmek bile çok sıkıntılı bir durum.

7 İnsan yaşamında her şeyi birleştiren bir köprü ve neyse ki hiç kimsenin insanlıktan alıp yok edemeyeceği bir soyut kavramdır.

Kültürünü ve öğretilerini ilk günden güne kadar üst üste biriktirerek gelen insanın macerasında bu denli uhreviyat yüklenen bu soylu 7 sayısının ilk anlamı nedir. İlk günde hangi parlak anlamla yüklenmiştir ki bu kadar güçlenmiş ve yok edilemez olmuştur.

İşte o ilk günlerde insanların bir arada barış içinde yaşayabilmelerinin yollarını arayan düşünce önderleri ortak yaşamın sürebilmesi için her bir bireyin sahip olması gereken vasıfları belirlemişlerdir.

Sirius takımyıldızı 7 kızkardeş olarak tasvir edilir. Ülker takımyıldızı olarak da bilinen bu yıldızlara edebiyatta 7 kandilli süreyya denmiştir. Kaynak; Paleothea


Sirius takımyıldızı 7 kız kardeş olarak tasvir edilir. Ülker takımyıldızı olarak da bilinen bu yıldızlara edebiyatta 7 kandilli süreyya denmiştir.

ERDEMLER diye tek bir kelimeyle ifade edilebilen bu öğrenilebilir kavramların her biri üzerine bin yıllardır yazılar, şiirler, tiyatrolar yazılmıştır. Her bir ağzını açanın bir şekilde ifade etmeye çalıştığı toplumların çimentosu olmuş kavramlardır erdemler. Bir tekinin bile eksik olduğu bir insanın, eksik insan olduğu bu kavramlar insanlık tarihi boyunca hedefe konup, çocuklara öğretilmeye çalışılmış, gençlerin uygulaması denetlenmiş, yaşlıların nasıl uyguladıklarına dair örnekleriyle övündükleri ve fırsatını bulup hiçe sayanların da toplumlarının yaşamına pek çok zararlar verdiği bu nedenle de tüm yasaların kaynağını oluşturan kavramlardır erdemler.

Antik dünyada ancak kendisini kanıtlamış filozofların üzerine tezler ortaya koyduğu ve zaten tam olarak uygulama yetkinliğini toplum üstü insanların gösterebildiği bu kavramlar tanrısal bir gücü ifade ettiğinden ezoterik bilgiler sınıfında sayılmış ve tabakalara ayrılmış toplumların en üst sınıflarının kafa yorduğu tartışma konuları olmuştur.


YEDİ ERDEM NEDİR? BİLGİ, İRADE, BİLGELİK, SAFLIK, DOSTLUK, BARIŞ ve SEVGİ.

Her biri, üzerine kitaplıklar dolusu yazılmış kavramlardır.

Tam olarak hayata geçirilebilse insanlığı kurtarabilecek olan bu kavramlar daima hedefte ve ulaşılmaya çalışılan amaçlar olacak ne yazık ki. Çünkü insanın faydacı tarafı çizginin diğer tarafında çalışmaya devam edecektir. Toplumların sosyal yaşamlarında binyıllardır süren iniş çıkışların nedeni o toplumun hangi orandaki üyesinin insani erdemlere ne kadar uyduğu ile yakın ilişkili olmuştur.

Bu 7 erdem ve onların altını dolduran kavramların önemine istinaden yüklenen kutsiyet insanın toplum halinde yaşayabilmesinin anahtarı olmuştur.

Herhangi birinin ortadan kaldırılmasının sonuçları öyle bir yıkım olur ki dünya üstündeki her bir bireyin tek başına bir mağarada yaşaması sonucunu doğururdu herhalde.

Sonuç olarak insanın toplum halinde yaşamaya başladığı günden beri ilişkileri düzenleyip toplumu bir arada yaşatabilmek için oluşturulan insani kurallar olan erdemler, öncelikle inanç sistemleri ve bununla birlikte o toplumun kültür birikimi içinde de yerini almış yaşamı düzenlemiş bunu yaparken de 7 sayısının asıl anlamı olan erdemlerden soyutlanarak kendi başına bir uhreviyat kazanmasına yol açmıştır. Erdemler yaşamı düzenleme çalışmasına devam ederken 7 sayısı yoluna kutsi anlamlar yüklenerek devam etmiştir.

YEDİ ÖLÜMCÜL GÜNAH NEDİR?

Birde karşımıza yedi günah çıkmaktır. Yedi Ölümcül Günah, Hıristiyanlığın içinde yer olan bu terim Roma Katolik Kilisesi'nin öğretileri ve görüşleri olarak ortaya çıkmıştır. Yedi Büyük Günah, Papa I. Gregory tarafından derlenip düzenleniyor ve hıristiyanlık inancı içinde, insanın hayatı boyunca kendisini sakınıp kollaması gereken davranışlardır. Ana veya Temel Günahlar, Kardinal Günahlar olarak da adlandırılmaktadır.

Dante Alighieri'nin Divine Komedya'sında(İlahi Komedya) Yedi Ölümcül Günah  sık değindiği konulardan biridir.  Yeni Anlaşma yani İncil'de 7 ölümcülü günah iblis günahı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hoş İncil'de 7 sürekli karşımıza çıkmaktadır. 

Yedi Kiliseye Selam  Ben Yuhanna’dan, Asya İli’ndeki yedi kiliseye selam! Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesih’in olsun! Amin. Ses, “Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfya ve Laodikya’ya gönder” dedi.  Sağ elimde gördüğün yedi yıldızla yedi altın kandilliğin sırrına gelince, yedi yıldız yedi kilisenin melekleri, yedi kandillikse yedi kilisedir.”


Kuran-ı Kerim de aynı şekilde 7 ile doludur.

Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
Hicr : 44
Diyanet İşleri Başkanlığı
Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'an'ı verdik.
Hicr : 87
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.
Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Lokmân : 27 Diyanet İşleri Başkanlığı

Günahların Latince adlarının baş harflerinden oluşan SALIGIA, Yedi Ölümcül Günah 'ın sembolleşmiş adıdır. Zaman ilerledikçe bu yedi günahın her birine iblisvari, şeytansı varlıkları yüklemişler.

 Superbia: Kibir, kendini beğenmişlik (Lucifer'e atfedilmiştir)  

Avaritia: Açgözlülük (Mammon'a atfedilmiştir)  

Luxuria: Şehvet düşkünlüğü (Asmodeus'a atfedilmiştir)  

Invidia: Kıskançlık, hasetlik (Leviathan'a atfedilmiştir)  

Gula: Oburluk (Beelzebub'a atfedilmiştir) 

Ira: Öfke, yıkıcılık, gazap etmek (Behemoth'a atfedilmiştir)  

Acedia: Tembellik, miskinlik (Belphegor'a atfedilmiştir)  

Ya da diğer adlarıyla;  Pride - Kibir. (Yukarıda dendiği gibi Lucifer'e atfedilmiştir.) Greed -Gluttony'e çok benzer ama ondan biraz daha farklıdır. AÇGÖZLÜLÜK Mammon Lust - Şehvete olan düşkünlük. Asmodeus  Envy - Kışkançlık. Leviathan  Gluttony - Oburluk Beelzebub  Wrath - Öfke, nefret. Behemoth, Satan (Karıştırılmamalıdır ki; Satan ve Lucifer farklıdır.) Sloth -Tembellik. Belphegor

1 yorum

Ulaş dedi ki...

7 sayısının anlamı nedir ile ilgili köklere kadar inen bir yazı olmakla beraber numeroloji de 7 sayısının anlamı üzerine ilginç bilgiler veren bir yazı olmuş. 7 sayısının insanlık için önemli bir sayı ve evrenin 7 sayısıyla ortak noktalarına değinilmiş. yedi sayısının manevi ve maddi anlamda önemine değinilmiş. Yedi sayısının anlamı nedir ile ilgili diğer sitelerde ki yazılardan daha anlamlı ve dayanaklı açıklamalı bir yedi sayısının anlamı nedir sorusuna cevap veren bir yazı olmuş.

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.