Header Ads


ARKEOLOG İSTİHDAMI

Arkeolog, insanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağ’a kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan bilim insanıdır.


 Bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, arkeolojik miras konusunda büyük zenginliğe sahip Türkiye’de yeterince envanter çalışması yapılmamış olsa da kayıtlı 10.132 adet Arkeolojik Sit Alanı ile 31 adet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı bulunmaktadır. Yeterince araştırma yapılması halinde mevcut sit rakamlarının bir hayli üstünde olacağı muhakkaktır.

Bu büyüklükte bir arkeolojik mirasa sahip olan ülkemizde mesleğini yapan arkeolog sayısı, sahibi olduğumuz arkeolojik miras göz önünde bulundurulduğunda çok azdır. Öyle ki arkeologların özel sektörde iş bulmaları neredeyse imkansız iken kamuda devlet tarafından yapılan atamalarla yerleştirilmeyi bekleyen binlerce arkeologdan yok denecek kadar az bir kısmı yerleştirilebilmektedir. 

Kültürel mirasın korunması ile ilgili olarak ülkemizin ulusal ve uluslararası platformlarda sözleşme ve anlaşmalarla taahhüt altına aldığı koruma ilkesinin sağlanabilmesi için bu mirası ortaya çıkaran arkeologların istihdamlarının mutlak suretle yeterli sayıya çıkartılmaları gerekmektedir. Arkeologların kamuda sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda değil farklı bakanlıklar, bakanlıklara bağlı birimler ile mahalli idarelerde istihdam edilmeleri, yeterli sayıda arkeolog kadrosunun açılması gerekmektedir. 

Bu konu ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak korunması gerekli pek çok kültürel mirasın gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılması sağlanmalıdır. Arkeolog istihdamının artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması, kamuya alınan arkeolog sayısının ülkemizin arkeolojik miras zenginliğinin göz önünde bulundurularak ve üniversitelerden her yıl mezun olan arkeolog sayısı gözetilerek artırılması, yeterli sayıya ulaştırılması için ilgili kurumların dikkatinin çekilmesi, bilgilendirilmesi ve yetkililerin harekete geçmesinin sağlanması için çalışma başlatılmıştır. 

Bu sebeple 14-15-16 Ocak 2013 tarihlerinde 3 gün boyunca daha sonra bu sayfada belirtilecek olan metni ilgili kurumlara topluca gönderilip kitlesel bir eylem yapılması yetkililerin dikkatinin çekilmesi planlanmaktadır. Bundan dolayı ülke çapında ulaşabildiğimiz başta arkeologlar, arkeoloji öğrencileri ve hocaları ile bu konuya duyarlı tüm insanlara ulaşıp bu tarihlerde bu çalışmaya katılmalarının sağlanması gerekmektedir. Çalışmalarla ilgili olarak Facebook üzerinden Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi sayfasının takip edilmesi ve katkı sağlanması rica olunur.


Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.