Header Ads


ÜÇ İMPARATORLUĞA BAŞKENTLİK YAPAN İSTANBUL

İstanbul'un güneş batarken
görülen muhteşem silueti.
ÜÇ İMPARATORLUĞA BAŞKENTLİK YAPAN İSTANBUL'DA ROMA, BİZANS, OSMANLI ESERLERİNİN BİR ARADA BULUNMASI MÜTHİŞ BİR KÜLTÜR ZENGİNLİĞİ YARATMIŞTIR.

İstanbul Boğazı,deniz sularının IV. jeolojik zamanın başında bir vadiyi doldurmasıyla meydana gelen dünyanın en güzel boğazı çok eski çağlardan beri iskan edilmiştir. İstanbul 33 km. uzunluğundaki boğazıyla Asya ve Avrupa kıtası üzerine yayılmış, gerek doğal güzellikleri ile gerekse tarihi yapılarıyla dünyanın en ünlü şehirlerinden birisi olmuştur. 


İstanbul'un Kısa Tarihçesi
M.ö. VII. yüzyılda Khalkedon adıyla Kadıköy'de kurulan yerleşimin karşısında. Topkapı Sarayı'nın olduğu yete Byzantion adıyla bir şehir kurulmuş, burası yerinin öneminden dolayı gittikçe gelişen bir merkez olmuştur. Bu şehir hakkında Roma Devri'ne kadar fazla bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte şehir kısa dönem egemenlikleri ile el değiştirmiştir. Roma İmparatoru Septimius Severus M.S. 193'de şehri düşmana yardım ettiği gerekçesi ile yıkmış, sonra yeniden imar etmiştir. Bundan sonra İmparator Constantinus 330'da şehri onararak tapınaklar ve meydanlar ile süslemiş, etrafını da surlarla çevirerek Constantinopolis adıyla Roma'nın başkenti yapmıştır. 395"de Roma ikiye ayrılınca İstanbul Doğu Roma nın, daha sonraki değimiyie Bizans'ın. 1453'ten sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul'da bu üç imparatorluktan izler taşıyan birçok tarihi eser günümüze kadar gelmiştir.

İstanbul Kuleleri: Galata Kulesi
Şehirdeki en eski kule Karaköy'deki Galata Kulesi dir. Cenevizliler tarafından 1348 yılında. 16.45 m. çapında ve 69.35 m. yüksekliğinde yapılmış olan bu kule. Galata surlarının baş kulesi olarak inşa edilmiş olup. bugün halâ ayaktadır. 
İstanbul Kuleleri: Kız Kulesi
Denizde gördüğümüz Kız Kulesi ise M.Ö. 410 yılında yapılmış. Bizans Çağı nda kaleye çevrilmiş ve birçok öykülere konu olmuştur. Türkler burayı kule olarak kullanmışlar, III. Ahmed, kuleyi yeniden inşa ettirmişti: 1857 yılından itibaren de kule Fenerler İdaresi ne devredilmiştir. 
MÖ 410 yılında yapılan Roma Bizans ve Osmanlı devrindeki onarımlarla günümüze gelen Kız Kulesi.


İstanbul Kuleleri: Bayezid Kulesi
Bayezit Kulesi ise 1826 yılında yapılmıştır. 

Sultanahmet Meydanı ve Dikilitaşlar
Sultanahmet Meydanı'nda Roma İmparatoru Septimius Severus'un başlattığı ve İmparator Constantinus'un tamamlattığı Hipodrom'u dikili taşlar ve heykeller süslemekteydi. Bugün bu dikili taşlar yerlerinde durmaktadır.Bunlardan 590 yılında I.Theodosius tarafından Mısır'dan geririlerek buraya dikilen 18.54 m. yüksekliğindeki Dikilitaş üzerinde Mısır hiyeroglifi ile III. Tutmosis'in zaferleri anlatılmaktadır İkinci sütun ise bugün sadece taşlarını görebildiğimiz Örme Sütun'dur. İmparator VII. Constantinus'un 944'te 20.68 m. yüksekliğinde diktirmiş olduğu bu sütunun üzerinde yer alan tunç levhalar 1204'teki Latin istilası sırasında sökülmüştür. İkisinin ortasında yer alan Burmalı Sütun ise İmparator Constantius II tarafından 360'da Delfi'deki Apollon Tapınağı'ndan getirilmiştir. Esas sütun üç yılanın birbirine dolanmasıyla meydana gelmiştir. Sultanahmet Meydanı nda dikkatimizi çeken Alman Çeşmesi 1898 de Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Sultan II. Abdülhamid'i ziyaretinin anısına dikilmiştir.

Forum Constantin Şimdiki Adıyla Çemberlitaş
Eskiden "Forum Constantin" denilen ve şimdi "Çemberlitaş olarak bilinen alandaki sütun. İmparator Constantinus I tarafından 328 tarihinde Roma Apollon tapınagı'ndan getirilerek buraya diktirilmiştir. Sultan II. Mustafa, 1700'de yangında bozulan bu sütunu sağlamlaştırmak için çemberle çevirtmiş ve anıta bundan sonra Çemberlitaş denmiştir. 

Bunlardan başka Arkadius Sütunu,Gotlar Sütunu ve Kız taşı gibi sütunlar da eski İstanbul'u süsleyen dikilitaşlardır. 

İstanbul Sarnıçları ve Su Kemerleri
İstanbul'un eski zamanlarda su ihtiyacını karşılayan çeşitli sarnıçlardan en önemlisi Ayasofya karşısında yer alan Yerebatan Sarnıcı'dır. Bugün ziyarete açık olan sarnıç. 140 m. uzunluğunda. 70 m. genişliğinde ve 8 m. yüksekliğinde olup. içinde 336 sütun vardır, Iustinianus zamanında Vl.yüzyılda inşa edilmiştir. 224 sütunlu Binbirdirek Sarnıcı'ndan başka İstanbul'da daha bir çok sarnıç bulunmaktadır. Bugün Roma ve Bizans'tan kalan Valens Su Kemerleri de çeşitli onarımlarla günümüze gelebilmiştir.Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.