Header Ads


ARKEOLOJİYE GİRİŞ

TERİMLER
Kronoloji
Kronoloji arkeolojinin temel zamansal ölçme sistemlerinden biridir. Belli bir başlangıç noktasından ileriye veya geriye doğru, ya doğrudan kesin delillere dayalı ya da göreceli olarak karşılaştırma metotlarını kullanarak nesneleri, yapıları ve yerleşimleri belirli bir zaman dilimi sınırları içerisine koyabilmeyi sağlayan temel bilim dalıdır.

Absolute Kronoloji
Kesin tarihi belgelere ve olaylara dayanarak, bir yerleşimin ya da bir eserin tarihlenmesinde kullanılan yönteme denir. Bu yöntemde yanılgı ve sapma yok denecek kadar azdır.

Relative Kronoloji

Tarihi belli bir nesne ya da bir yapıya dayanarak bir eser grubunu veya bir binayı tarihlendirmede kullanılan yönteme verilen addır. Göreceli ve her an değişime açık bir yöntemdir.
Tarihi belli bir nesne ya da bir yapıya dayanarak bir eser grubunu veya bir binayı tarihlendirmede kullanılan yönteme verilen addır. Göreceli ve her an değişime açık bir yöntemdir.Terminus Post Quem
Genellikle höyük ve yerleşim yerlerindeki kazı sırasında tabakaların tarihlenmesinde kullanılan bir ayrım yöntemidir. Anlamı ve kullanımı tarihi bilenen bir taban ya da yapı katından sonraki yapım tarihlerini belirtmek içindir.
           
Terminus Ante Quem
Terminus post quem ile benzer kullanıma sahiptir fakat anlam ve kullanım olarak tarihi bilenen bir taban ya da yapı katından önceki yapım tarihleri ifade eder.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.