Header Ads


Antik Çağda Anadolu’da Tapınak Devletler


            Anadolu’da bulunan tapınak devletleri incelemeden önce Tapınak Devlet kavramının ne olduğunu açıklamak gerekmektedir. 
Tapınak Devlet; genelde tapınağa ait kült organizasyonundan bağımsız sivil kurumların olmadığı, bir territoriuma sahip ve ekonomisinin temelini tarımsal faaliyetlerin oluşturduğu, tapınak devlete bağlı Tapınak kölelerine sahip, yönetimin başında bir başrahibin bulunduğu organizasyonu tanımlamak için kullanılır[1]. Anadolu’daki tapınak devletlerinin birçoğunun Hellenistik dönem öncesinde var oldukları bilinmektedir. 

                         
Antik dönemde Anadolu’da kutsal alanlar etrafında örgütlenen ve yönetimin başında din adamlarının bulunduğu tapınak devletlerin varlığı bilinmektedir. Kapadokkia Bölgesi’nde Komana ve Venasa, Kilikia Bölgesi’nde Olba, Pontos Bölgesi’nde Komana, Zela ve Ameria[2], Galatia Bölgesi’nde ise Pessinus Anadolu’daki Tapınak Devlet olarak adlandırılabilecek yönetim sistemine sahiplerdir.[3].

Bütün tapınak devletlerinde önemli bir kutsal alan mevcuttur. Kutsal alanın baş rahibi hem toprakların hem de bölgenin hâkimidir; ancak kendi üstünde büyük kral yer alır. Büyük kral ve tapınak devletin baş rahibi kutsal törenlerde birlikte oturur ve başrahip, krallık tacı ile kralın ardından gelir. Tapınağa ait olan arazi, Tapınak köleleri tarafından işlenir.  Tapınak köleliği klasik köle kurumundan farklı bir yapıya sahiptir. Tapınak Köleleri, alınıp satılmazlar ve hiç kimsenin kişisel malı değillerdir sadece tapınağa aittirler[4].


[1] Trampedach 2001, 280
[2] Olshausen 1987, 187
[3] Gotter 2001, 305
[4] Olshausen 1987, 189.

K.Trampedach,“Tempel und Grossmacht: Olba in Hellenistischer Zeit”, La Cilicie: Espaces et Pouvoirs Locaux Tabla Ronde Internationale, İstanbul, 2-5 Novembre 1999, 327-348, İstanbul.
U.Gotter,“Tempel und Grossmacht: Olba/Dickaisareia und das Imperium Romanum”, La Cilicie: Espaces et Pouvoirs Locaux Tabla Ronde Internationale, İstanbul, 2-5 Novembre 1999, 327-348, İstanbul.
E. Olshausen,“Der König und Die Priester: Die Mithradatiden im Kamft um die anerkennung ihrer herrschaft in Pontos”, Koloqum zur Historischen Geografica des Altertums I. 1980 , Geografica Historica, Band 4 (ed. E. Olshausen), 187-205.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.