Header Ads


KLAROS KUTSAL ALANI KAZILARI BAŞLADI.

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Klaros Kutsal Alanı'nda 2022 yılı çalışmaları başlamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu yılki kazı ve araştırma çalışmaları Efes Selçuk Müzesi başkanlığında, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL'ın bilimsel danışmanlığında yürütülmektedir.  

İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Klaros Kutsal Alanı

KLAROS KUTSAL ALANI KURULUŞ VE İSMİNİN KÖKENİ

Klaros’un antik dönem kuruluş tarihi net biçimde bilinmemekle beraber, MÖ.7 veya 6 yy. başlarında Kolophon’un baş tanrısı olan  Apollon adına inşa edildiği düşünülmektedir. Dor mimari tarzında yapılmış olan Apollon Tapınağı gizli güçlere sahip kahinleri ile antik dünyada çok ünlüydü. Klaros bağımsız bir kent olmamış, sürekli olarak Kolophon’a bağlı olarak gelişmiştir.  Antik dönemin ünlü kehanet merkezi olarak nitelenen Klaros, 20.yy'ın başından başlayıp günümüze kadar gelen kazılarla ortaya çıkırılmaya devam etmektedir.      

İzmir’in 50 km. güneyinde, Kolophon’un 13 km.güney-doğusunda, Notion’un 3 km.kuzeyinde Ephesos’un da 18 km. batısındadır.  Claros sözcüğü Hellen dilinde kısmet çekimi veya arazi anlamına gelirse de Bilge Umar, asıl kökeninin Luwi dilindeki “kıyı” veya “iskele” olan “Kalara” dan geldiğini belirtir.

Klaros Kutsal Alanı arkeolojik kazısı bilimsel danışmanı Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL'dan aldığımız bilgilerle Klaros Kutsal Alanında yürütülen çalışmalar ise şöyledir.

KLAROS KUTSAL ALANI KAZI ÇALIŞMASI

Yapı Konutları Sektörü, Propylon merkez alınarak inşa edilen Doğu ve Batı olarak isimlendirilen iki kompleksten oluşmaktadır . Her İki komplekste kutsal alana dışarıdan gelen ziyaretçilerin konaklaması için yapılmış birimlerdir. Geçtiğimiz yıl yapılan kazı çalışmalarında elde edilen veriler bu alanda Özellikle bağlı bulunan ana kentin üst düzey yöneticilerinin de konakladığını göstermiştir. Öte yandan MÖ 4. yüzyıl sonrasında, Hristiyanlığında resmi din ilan edilme sürecine paralel olarak konaklama birimlerinde bir işlev değişikliği yaşanmıştır. Bu alanda geçtiğimiz yıl yapılan kazılarda bir metal atölyesinin varlığım düşündürecek buluntular ile karşılaşılmıştır. Bir diğer önemli sonuç ise Klaros'un şu anki veriler ışığında MS 7. yüzyıla kadar kullanım gördüğünün anlaşılması olmuştur.


KLAROS KUTSAL ALANI KAZI ÇALIŞMASI

KLAROS KUTSAL ALANI BELGELEME ve YAYIN ÇALIŞMALARI

Arazide sürdürülen çalışmalara paralel olarak geçmiş dönem kazılarında ortaya çıkan pişmiş toprak seramiklerin ve çatı kiremitlerinin belgelenmesine ve yayınlanmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Kazı ekibi üyeleri, çalışma birimlerinde arazi faaliyetleri dışında kalan zamanlarının büyük bölümünü geçmiş yıllardan kalan çalışmaların tamamlanmasına ve arşivin düzenlenmesi işlerine ayırmaktadır.

KLAROS KUTSAL ALANI ANALİZ ÇALIŞMALARI (Raman Spektroskop*)

Klaros kazılarından bulunan bir grup seramik üzerine gerçekleştirilen analitik çalışmalardan biri Raman Spektroskopi tekniğidir. Raman spektroskopisi (/ˈrɑːmən/) (adını Hintli fizikçi C. V. Raman'dan almıştır), tipik olarak moleküllerin titreşim modlarını belirlemek için kullanılan spektroskopik bir tekniktir. Kâtip Çelebi Üniversitesi Moleküler Spektroskopi Laboratuvarında, kazı ekip üyesi Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN gözetiminde gerçekleşen analiz çalışması ile ilgili değerlendirmeler devam etmektedir. Raman, XRF tekniğine tamamlayıcı bir karakterizasyon yöntemi olarak tahribatsız bir veri sağlamaktadır, özellikle, pigment çalışmaları sırasında sadece XRF yönteminin kullanımı pigmentin ne olduğunu elementel olarak belirleyebilirken, Raman spektroskopi yönteminde ise kullanılan mineralin varlığı tam olarak tespit edilebilmektedir. Örneğin, mavi renkte bir bileşikte XRF ile sadece kobalt varlığı tespit edilebilirken; Raman spektroskopisi ile kobalt mavisine (CoAlO) ait karakteristik pikler saptanabilmektedir. Bu nedenle, yerinde ölçümlerde taşınabilir XRF ve Raman spektroskopisi tekniklerinin beraber kullanılması daha ayrıntılı bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır.  Raman spektroskopisi, sanat eserlerini ve kültürel miras eserlerini araştırmak için etkili ve tahribatsız bir yoldur, çünkü kısmen yerinde uygulanabilen invaziv olmayan bir işlemdir. ( Tıbbi bir terim olan inzaviv özellikle bitki ve hayvanlarda habis, yayılan zararlı etkiye neden olan ve bu zararlı etkiye karşı işlem yapılmadıkça büyüyen zararlı doku oluşumlarını ifade eder.  İnvaziv tıpta; tedavi veya cerrahi işlem gerektiren uygulamalar içinde kullanılır. Non-invazif (non-invasive) de tıbbi terim olarak; cerrahi işlem gerektirmeyen durumlar için kullanılır.) Eserlerin (heykeller, çanak çömlekler vb.) yüzeylerindeki korozyon ürünlerini analiz etmek için kullanılabilir, bu da eserlerin yaşadığı aşındırıcı ortamlar hakkında fikir verebilir. Ortaya çıkan spektrumlar, temizlenen veya kasıtlı olarak korozyona uğrayan yüzeylerin spektrumlarıyla da karşılaştırılabilir, bu da değerli tarihi eserlerin özgünlüğünü belirlemeye yardımcı olabilir. Resimlerdeki bireysel pigmentleri ve bunların bozulma ürünlerini tanımlayabilir, bu da resimlerin doğrulanmasına yardımcı olmanın yanı sıra bir sanatçının çalışma yöntemi hakkında fikir verebilir. Ayrıca pigmentlerin yaşla birlikte bozulduğu durumlarda resmin orijinal durumu hakkında bilgi verir. Pigmentlerin tanımlanmasının ötesinde, kapsamlı Raman mikrospektroskopik görüntülemenin, Erken Ortaçağ Mısır mavisinde, hammaddelerin türü ve kökeni, pigmentin sentezi ve uygulanması ve boya tabakasının yaşlanması hakkında bilgiler de dahil olmak üzere bir renklendiricinin bireysel "biyografisini" yeniden yapılandırmayı sağlayan çok sayıda eser bileşiğe erişim sağladığı gösterilmiştir. Resimlere ve eserlere ek olarak, Raman spektroskopisi, yaratıldıkları zamanki sosyal ve ekonomik koşullar hakkında fikir verebilecek tarihi belgelerin (Kells Kitabı gibi) kimyasal bileşimini araştırmak için kullanılabilir. Ayrıca, bozulmanın ardındaki nedenlere dair fikir vererek, bu tür kültürel miras eserlerinin korunması veya muhafaza edilmesi için en iyi yöntemi belirlemek için invaziv olmayan bir yol sunmaktadır. IRUG (Kızılötesi ve Raman Kullanıcılar Grubu) Spektral Veritabanı, sanat eserleri, mimari ve arkeolojik eserler gibi kültürel miras materyalleri için IR ve Raman referans spektrumlarının titizlikle hakemli çevrimiçi bir veritabanıdır. Veritabanı genel halkın incelemesine açıktır ve yüzden fazla farklı pigment ve boya türü için etkileşimli spektrumlar içerir.

KLAROS TANITIM ÇALIŞMALARI

Son yıllarda Klaros'ta artan ziyaretçi sayısını korumak ve daha da arttırmak adına çeşitli girişimlerde ve faaliyetlerde bulunulmuştur. Türkiye'de özellikle pandemi dönemi sırasında arkeoloji ile ilgili bilimsel pek çok sempozyum ve konuşmanın yapılmasına ön ayak olan Arkeoloji Haber ile 16 Temmuz tarihinde Klaros'ta bir tanıtım videosu çekilmiş ve bir röportaj yapılmıştır. Röportaj ve bununla ilgili haber yakın zamanda Arkeoloji Haberin youtube sayfasında yayınlanacaktır. Buna ek olarak https://klaros.org/ alan adı alınarak Klaros ile ilgili tanıtım ve güncel bilgiler aktaran bir sitenin yapımına başlanmıştır. Klaros'un yeri, kuruluş ve kökeni, araştırma ve kazı tarihçesi gibi bilgiler güncellenmiş ve görseller ile desteklenmeye başlanmıştır.

Klaros Kutsal Alanı ile ilgili yazımıza ulaşmak ,isterseniz burayı tıklayın

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.