Header Ads


Soli-Pompeiopolis Antik Kentine Sahip Çıkalım…

Arkeolojik kültür varlıklarının korunması ve bu alandaki tahribatın engellenmesi için gönüllü çalışmalar yürüten Arkeo Sev Sivil Platformu tarafından “Soli-Pompeiopolis Antik Kentine Sahip Çıkalım…” başlıklı bir açıklama yapıldı.

Soli sütunları önünden geçen karayolunun trafiğe kapatılması ile ilgili talep dilekçesi hakkında UKOME tarafından alınan kararlar üzerine, Arkeo-sev’in yaptığı yazılı açıklamada şöyle deniliyor:

“Arkeo-Sev Platformu olarak, 20 Temmuz 2011 tarihinde, Soli sütunlarının korunmasına yönelik olarak, Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesi başta olmak üzere, ilgili kurumlara ilettiğimiz dilekçemizde, karayolunun yıkıcı etkilerine karşı acil önlem alma çağrısı yapılarak, şu taleplerimiz sıralanıyordu:-1) Uzun vadede, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümün taşıt trafiğine tümüyle kapatılması


- 2) Acil olarak ise, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümde hız ve tonaj limitli bir uygulamaya geçilmesi


UKOME Genel Kurulu, Arkeo-Sev’in bu somut taleplerini görüşmüş ve;

1) Kısa vadede Mezitli Belediyesi'nce kasis yapılmasına,

2) Bu güzergah üzerindeki araçların da hız ve tonaj limiti denetimlerinin İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılmasına...

karar vermiştir.

Böylece 3 Şubat 2011’den bu yana Mezitli Belediyesi’ne yazılı olarak sunduğumuz, fakat herhangi bir somut adım atılmayan tedbirler konusunda resmi kararlar alınmıştır.

Bu kararın alınmasını kutluyor; bu kararın çıkmasında olumlu rolü olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz.


Kararlar Derhal Uygulanmalı

UKOME Kararlarının uygulayıcıları olan Mezitli Belediyesi ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden, Soli sütunları önündeki yolun uygun noktalarına kasislerin; hız ve tonaj limitini bildiren çift yönlü panoların yerleştirilmesini bekliyoruz.

Yaklaşık 1 000 000 Tl. bütçeli bir restorasyon projesinin yürümekte olduğu Soli sütunlarının, antik liman ve höyüğün, Mezitli’de yaşayan ve büyük çoğunluğu göçle gelmiş olan yurttaşlarımıza tanıtılması ve sahiplenilmesinin sağlanması çok önemlidir. Bu kapsamda, yoldaki kasis; hız ve tonaj limiti uygulamasının gerekçelerini, bu alanların arkeolojik sit alanları oluşuna ve onlara sahip çıkıp korumak gerektiğine bağlı olarak açıklayan panoların yerleştirilmesi, UKOME kararlarının benimsetilmesinde olumlu olacaktır.

301 Nolu Sahil yolunun önümüzdeki dönemde taşıt trafiğine tümüyle kapatılacak olması, bu yol üzerinde şimdiden kasislerin ve hız-tonaj tahdit panolarının yerleştirilmesini gereksiz kılmıyor. Tam tersine, halkın bu dönüşüme hazırlanması için bu idari tedbirler en kısa sürede uygulanmalıdır. Resmi kararların uygulanmak üzere alındığını; bunları uygulamamanın suç oluşturduğunu anımsatmak isteriz.

Arkeo-Sev, idari kararların toplumsal bilinç dönüşümüne bağlı olarak uygulanmasından yanadır. Bu bakımdan, daha önce de talep ettiğimiz gibi, Mezitli Belediyesi’nin, vakit geçirmeden, Mezitli ilçesindeki arkeolojik değerlerle ilgili olarak üç önemli tarihi noktayı haritalı ve ışıklı bilgi ve yön tabelaları ile tanıtmasını talep ediyoruz.

Bu noktalar, Soloi-Pompeiopolis antik kentinin, Höyük, Liman, Kral Yolu, Hamam vb. gibi değişik noktaları; Eski Mezitli’deki Çukurağıllık ören yeri ve Kuyuluk yolu ile Soli-Akdeniz Mahallesi’ndeki kaya mezarları alanlarıdır.

Mezitli Belediyesi’nin, sivil toplum oluşumlarını adeta kendisine “rakip”miş gibi görmekten artık vazgeçmesini, onlarla uyumlu ve ortak platformlarda çalışma beceri ve alışkanlığını geliştirmesini bekliyoruz.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine Uzanan Bir Süreç…

Sayın Prof. Dr. Remzi YAĞCI başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında elde edilen arkeolojik bulgularla, Soloi – Soli - Pompeiopolis antik kent ve antik limanı, giderek daha çok tanınmaktadır. Arkeo-Sev de özel bir çaba ile bu dünya kültür mirasının tanınmasına katkıda bulunmayı önemsemektedir.

Doğu Akdeniz'deki Soli-Pompeiopolis antik kenti, Mersin'in başka bir çok ören yeri gibi, UNESCO kültürel mirası olabilme ölçütlerine uygun bir arkeolojik-tarihsel miras özelliğindedir. Bu bakımdan antik kente ilişkin kazı, restorasyon ve tüm öteki kültürel etkinliklerin, Soli- Pompeiopolis antik kentinin, UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesine aday olabilmesine yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Aday Listesinde yer alma hedefi yolundaki bir koruma planına sahip olmak demek, onlarca yıl boyunca sürecek sistemli bir çalışma organizasyonuna girişmek demektir. Bu noktada yapılacak öncelikli iş ise, bu hedef için çalışacak sivil ve resmi kurum temsilcilerinden meydana gelen geniş bir kurul oluşturmaktır.


Antik Liman Artık Daha Ön Planda

Soli Kazı Heyeti sayın başkanın da öngördüğü gibi, Soli Sütunlarının restore edilmeye başlanması ile birlikte 2000 yıllık antik limanın ayağa kaldırılması konusuna bir adım daha yaklaşılmış olmaktadır. Bu bakımdan Liman çanağının Sütunlu cadde ile birleşme noktası üzerinden geçen şimdiki karayolunun taşıt trafiğine kapatılması zaten kaçınılmaz olacaktır.


Tarihi Soli antik limanı, bir yandan Doğu Akdeniz’deki eski ticari bağlantı değeriyle, öte yandan modern şehircilik ve alternatif ulaşım yollarından birisi olarak mutlaka değerlendirilmeli; şimdiden, kapsamlı projenin bir ayağı olarak ele alınmaya başlanılmalıdır.


Arkeo-Sev sivil platformu olarak, bu alanlara ilişkin atılacak tüm olumlu adımları destekleyeceğimizi; hatalı girişimlere kararlılıkla karşı duracağımızı ve kamuoyunu uyarma işlevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha açıklıyoruz.

Alıntı: Arkeo-Sev Sivil Platformu

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.