Header Ads


TARİHİ ESER BULDUM, SİKKE BULDUM, DEFİNE BULDUM. YERSEN EKMEK VAR DOLANDIRICILIĞI


 ARKEOLOJİ ve TARİHİ ESERLERLE DOLANDIRMA  YÖNTEMLERİ

Arkeoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dolandırıcılar her türlü yöntemi kendilerine mübah saydıkları için arkeolojiyi de dolandırıcılık yöntemlerine eklemeye başladılar. Sorulması gereken soru ise bu dolandırıcılar neden arkeoloji ve kültürel miras üzerinden dolandırıcılığa başladılar? Bu sorunun cevabı da başka bir sorunun içinde saklı. Elinde kültürel miras nesnesi olan bir vatandaş kaçak göçek yollara girmeden elinde ki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar bu milli hazineyi nasıl gerekli yerlere teslim edeceğini biliyor mu?

Tarih Eser Dolandırıcılık Yöntemleri

Dolandırıcılar teknolojiden önce arkeoloji ile ilgili dolandırıcılık yöntemlerinde köy köy, kahve kahve gezerek ellerinde bir harita olduğu ve bu haritanın çok büyük bir defineyi gösterdiğini söyleyerek ya arazi sahiplerini ya da o bölgede yaşayanları kandırma yoluna giderlerdi. Günümüzde her kör satıcının kör bir alıcısı olduğu için azda olsa hala bu dolandırıcılık yöntemi kullanılmaktadır. 

Bir başka yöntemleri ise daha önceden hazırladıkları sahte eserleri yine arazi sahibi ya da Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları kısaca define ile kısa yoldan para kazanacağını düşünenleri kandırmak için herhangi bir yere gömme suretiyle gerçekleştirdikleri dolandırıcılık yöntemidir. Bu yöntem hala en popüler yöntemlerden biridir diyebiliriz çünkü ortada somut ve inandırıcı Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı yani define olduğu için ve bunu gören kişiler o görüntünün yarattığı heyecan ve adrenalinden dolayı düşünme yetilerini kaybetmektedirler. Zenginlik hayalleri dolandırıldığını fark ettiremeyecek kadar güçlü olmaktadır. Bu yüzden de hala tarihi eser ile dolandırıcılık yönteminin en başındadır.

Teknoloji ile ise bu yöntem daha fazla gelişerek insanlara görselde görüldüğü ve aşağıda verdiğimiz cümlelerle insanları kandırmaya başladılar. Bir ara bu yöntemi sosyal medyada kurdukları veya kurulmuş olan  Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili paylaşım grup ve sayfalara üye olarak orada bulunan kişilere özel mesaj yoluyla ellerinde tarihi eser olduğunu ne yapacaklarını bilemediklerini yardımcı olanlarla paylaşabileceklerini aktaran mesajlarla dolandırmaya çalışıyorlar. Son dönemde ise kişisel verileri koruma kanunumuz olsa bile telefon bilgilerimize o kadar hızlı ulaşabilen bu dolandırıcılar kısa mesaj sms yoluyla dolandırıcılıklarına devam etmeye başladırlar. 

05399449401 numaralı telefondan gelen mesajın içeriği şu şekilde:

Abi selamın aleyküm ben pazarci murat sana acil işim düştü benim izmir kemalpaşa bağyurdu köyünde teyzemle oğlu eski kerpiç evlerinin temelinden bir çömlek sarı sarı 1652 adet altın paralar bulmuşlar paraların üstünde tuğra işareti ve 7 tane yıldız var arka tarafında da arapça yazılar var bundan kimsenin haberi yok çevren varsa ara abi sende kimseye söyleme bundan güzel ekmek yeriz

 Gelişmekte olan toplumların baş belası olan dolandırıcılardan ve yöntemlerinden kısaca bahsettikten sonra bu dolandırıcıların bu kadar kolay bu işi yapabilmelerine mutlaka şaşırıyorsunuzdur. Bu durumu dolandırıcılık yöntemlerini anlatırken yazdığımız cümle olan:

Zenginlik hayalleri dolandırıldığını fark ettiremeyecek kadar güçlü olmaktadır.

özetlemektedir.  

Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Dolandırma Nasıl Engellenir?

Bu durumun önüne geçilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı diğer kurumlar ve bakanlıklarla ortak hareket ederek tarihi eser kaçakçılığını önlemek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu kurumlarımızda canla başla çalışan ve her biri Türkiye Cumhuriyeti olan görevlilerin gösterdikleri çabalar peki neden yeterli olmamakta ve her geçen zaman bizler yeni bir dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya geliyoruz?

Öncelikle canla başla çalışan kamu görevlilerimizin niceliği yeterli değil. Liyakatli kadroları yönetecek liyakatli amirlerin azlığı, kanun yapıcıların dikkatini çekmekte zorlanmaları veya ulaşamamaları. Kanun yapıcıların tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili öncelikleri olmaması ve kanunların günümüz koşullarına cevap veremediklerini görmeyişi, tarih eserlerin ülkenin kalkınmasında lokomotif bir güç olacağı düşüncesi yerine Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarımızın inşaat sektörü için engelleyici bir unsur olarak görülmesi bu yüzden de ülkemizin kalkınması yönünde engelleyici bir durum olarak değerlendirilmesi ve algılanması diye yazsak yanlış olmayacaktır. Tarih eser kaçakçılığının önlenmesi ile ilgili yazılan, söylenen o kadar çok öneri var ki bunları arama motorlarına tarih eser kaçakçılığı önleme diye yazıp arattırdığınızda göreceksiniz. Bu kadar yazılan ve söylenenlere rağmen durumun değişmemesinin özeti kanun yapıcıların düşüncelerinin değişmesi gerektiğidir. 

Tarih Eser Sahibi veya Bulan birisi ne yapmalıdır?

Kanun yapıcıların düşüncesinin değişmesini beklerken biz vatandaşların Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarımızla ilgili dolandırıcılardan kendimizi savunmak için yapabileceğimiz birkaç işlemi yazarak yazımıza devam edelim.

2863 Sayılı KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA Kanunu'ndaki  haklarımızı bilmek.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU Madde 4 – Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar. Bu gibi varlıklar, askeri garnizonlar ve yasak bölgeler içinde bulunursa, usulüne uygun olarak üst komutanlıklara bildirilir. Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülki amir veya bu gibi varlıklardan doğrudan doğruya haberdar olan ilgili makamlar, bunların muhafaza ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri alırlar. Muhtar, aynı gün alınan tedbirlerle birlikte durumu en yakın mülki amire; mülki amir ve diğer makamlar ise on gün içinde, yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ve en yakın müze müdürlüğüne bildirir. İhbar alan Bakanlık ve müze müdürü bu Kanun hükümlerine göre, en kısa zamanda gerekli işlemleri yapar. 

Özet: Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına sahipseniz en kısa zamanda gerekli yerlere teslim ediniz. Yeter ki teslim ediniz. Teslim ettiğiniz de mutlaka yazılı belge alınız

Bir Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ya da tarih eseri müzeye teslim ettiğinizde veya yerini söylediğiniz de kaçak kazı ile yapmadığınız sürece sizi kimse hapse atamaz aksine bulduğunuz veya yerini gösterdiğiniz tarihi eser size ait bir yerde ise yapılacak olan incelemelerden sonra ki takdir değerinin tamamını size ödül olarak vermek zorundadır. Ayrıca Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili bildiğiniz kesin bir durumu yine yetkililere bildirdiğiniz taktirde o eserin kıymetinin %40 oranında ödül verilmektedir.

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ALTINCI BÖLÜM İkramiye ve Cezalar Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye: Madde 64 – Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan taşınır kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı makam ve mercilere, aynı maddede yazılı süreler içerisinde haber verenlere: a) Bulunan varlık, bunların mülkü içinde ise bu Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez. b) Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca varlığın değeri dikkate alınarak, takdir olunacak bedelin % 80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır. c) Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmuş ise, takdir olunacak bedelin % 40'ı bulana ikramiye olarak verilir. d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen kültür varlığı korunması gerekli nitelikte olmadığı takdirde haber verenlere bu Kanunun 25 inci maddesindeki işlem uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez. e) Nerede olursa olsun yeni bulunup da 4 üncü maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine, 1905 sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun"da taşınır mallar için gösterilen oranlar dahilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak verilir. f) Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarınca kültür varlıklarını bulan, haber veren veya yakalayan kişiler birden fazla ise verilecek ikramiyeler bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır. g) Yukarda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Maliye ve Kültür ve Turizm bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yapılır.

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (mevzuat.gov.tr) 

Her Türlü dolandırıcıya karşı yapabileceklerimiz ise: 

1- Devlet malı deniz yemeyen keriz düşüncesinden vazgeçmek.

2- Kolay yoldan para kazanma hayalleri ile kör olmamak.

3- Kullandığınız oyların seçtiğiniz liderlere iktidarda olsa da olmasa da kanunları hatırlatmak, haklarınızı savunmak. Oyunuza sahip çıkmak.

4- Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu unutmamak, unutturmamak. Allah'la, Dinle, Atatürk'le, Irkçılıkla kandırılmamak. 

5- Türkiye Cumhuriyeti'nden başka vatanımız olmadığını unutmamak. 

6- Devletin tüm kurumlarına güven duymayı unutmamak, kişiler gidicidir devlet ve kurumları sahip çıkıldıkça kalıcıdır.


Dolandırılcılık için 155 nolu telefonu en kısa sürede arayınız.

Son olarak sadece terör örgütü için değil her türlü dolandırıcılık için 155 POLİS İMDAT hattını arayarak sizi dolandırmaya çalışanların elinizde olan bilgilerini bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlatabilirsiniz. 

Online veya Telefon ile Dolandırıcıları şikayet edebileceğiniz adresler:

Sermaye Piyasası Kurulu (turkiye.gov.tr) : Bu hizmeti kullanarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve yetki alanında yer alan kurumlar, şirketler, iş ve işlemlere ilişkin her türlü şikayet ve ihbarı iletebilirsiniz. 

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi - USOM: USOM, ülkemizdeki siber olaylara müdahale konusunda ulusal ve uluslararası koordinasyon çalışmaları 7/24 çalışma esasına göre yürütülür. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda tespit edilen siber tehditlerle ilgili olarak ilgili taraflara ya da ülke çapında alarm, uyarı ve duyurular yaparak yaşanabilecek olayların etkilerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin geliştirilmesini sağlar. Siber güvenlik olaylarına maruz kalan bilişim sistemlerine yönelik koruyucu tedbirlerin alınması konusunda faaliyetlerde bulunur. Ayrıca yapılan siber güvenlik çalışmaları esnasında konusu suç teşkil eden bulgular ile karşılaşılması halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde hareket eder. Telefon +90 312 586 53 05 - +90 549 779 87 85

Emniyet Genel Müdürlüğü Online İşlemleri - Ihbar (egm.gov.tr) : Emniyet Genel Müdürlüğü online ihbar servisidir. Yoğunluk olsa da kayıtlara geçmesi adına önemlidir.

Müşteri Memnuniyetinin Adresi - Şikayetvar (sikayetvar.com) : Her türlü kurumu, şikayet edebileceğiniz bir özel site.Hukuk delil ister o yüzden buraya yaptığınız şikayetlerde sonradan sizin için delil teşkil edecektir.

E-DEVLET (turkiye.gov.tr) : Devlet kurumları ve Belediyeler dahil olmak üzere birçok kurum için şikayet ve öneri bildirebileceğiniz gün aşırı kullanılması gereken web sitesi. CİMER'de buradan ulaşabilirsiniz.

CİMER - T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (cimer.gov.tr) : Eğer başkasına yapılan bir suçu ihbarda bulunmak istiyorsanız bunu da CİMER üzerinden yapabilirsiniz ve isminizi vermek istemiyorsanız kimlik bilgilerinizin gizli tutulmasını isteyerek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Online şekilde yapılan müracaatlarda size sonuç e-posta yoluyla bildirilir. Ayrıca sadece online olarak değil ALO 150 CİMER çağrı hattını arayarak telefon yoluyla da başvuruda bulunabilirsiniz. 

Ayrıca kadın ve çocuklara yönelik bir istismar durumu ya da çocukların haklarının, faydalarının gözetilmesine yönelik bir ihbar ya da suç duyurusunda bulunacaksanız Alo 183 sosyal hizmetler danışma hattını arayabilirsiniz. Bunun için de herhangi bir ücret ödemezsiniz. Detaylı bilgi için kaynağı ziyaret edebilirsiniz: Savcılığa Suç Duyurusu, Şikayet Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım) 2022 - edevlet.net | Yardım Başvurusu

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.