Header Ads


HELLENİSTİK PLASTİK

HELLENİSTİK DÖNEM HEYKELCİLİĞİNE GİRİŞ

Büyük İskender’in ölümü(M.Ö.323) ile başlayan ve Actium(M.Ö.31)  Savaşına kadar ki olan döneme Helenistik dönem denilir.
Büyük İskender’in ölümü(M.Ö.323) ile başlayan ve Actium(M.Ö.31)  Savaşına kadar ki olan döneme Helenistik dönem denilir.



         Büyük İskender zamanında Doğu ile Batı artık iç içe girmişti, B.İskender bu geniş coğrafyada ki insanları bir araya toplamak ve kargaşa olmadan bu büyük devleti yönetmek için Synkretik bir din felsefesini başarı ile uygulamıştır. Farklı dinlerde ki tanrıların ortak özelliklerini alarak tanrıları birbirleri ile özdeşleştiren bu anlayış B.İskender’in de ele geçirdiği topraklarda insanları karşılarken oranın en büyük tanrısı kimse kendisini o şekilde tanıtmasıda diyebiliriz. Mısıra girdiğinde Ben Amon Ra’yım Persepolise girdiğinde Ben Ahurmazda’yım diyerek kendini o tanrılarla özdeşleştirerek otonomisini de sağlamıştır. Bu anlayış ve etkileşim ile klasik dönemin baskıcı din anlayışı yerini rahat bir ortama bırakması ile de birçok tanrı ve mezhepler ortaya çıkmıştır bu dönemde artık daha çok yerel tanrılar oluşmaya başlamış ve insanlar onlarla çok daha rahat kendilerini özdeşleştirmişlerdir.


B.İSKENDER DÖNEMİ OLAYLARI
Makedonya’daki idari hayatı(M.Ö.336–334): B.İskender ilk olarak babası Philippos'un Byzantiona düzenlediği sefer sırasında Kral naibi olarak Makedonya’da kalmıştır. Philippos öldüğünde ise Makedonya Kralı olmuştur((M.Ö.336) ve Makedonya’da iki yıl kalarak taht kavgalarını önledi ve Perslere karşı düzenlenecek olan Öç seferinin hazırlıkları ile uğraştığı dönem.

Doğu Akdenizin Fethi(M.Ö.334–331):Pers donanmalarını üssüz bırakmak amacı ile yaptığı seferler dönemi.

Mezopotamya’nın Fethi(M.Ö.331–330):Gavgemela savaşı ve Babil’in fethinin olduğu dönem.

Doğu İran Seferleri(M.Ö.330–327): Persepolis’in alınışı ve Perslerin yıkılışı ile Doğu İran ve Orta Asya seferlerinin olduğu dönem.

Hindistan Seferi(M.Ö.327–325):Hindistan, Pakistan ve Afganistan seferlerinin olduğu dönem.

Dönüş Seferi ve Ölümü(M.Ö.325–323):Hindistan’ın fethinden sonra Ekbatana’ya dönüş seferi ve orada çok sevdiği arkadaşı Hephaistion’un ölüm haberi ve kısa bir sonra  Babil de ölümünün olduğu dönem.

Cenazesi iki yıl sonra 64 katırın çektiği tablolarla süslü bir araba ile Mısır’a oradan da Büyük İskender’in komutanlarından Ptolemaios tarafından el konularak Memfis’e oradan da İskenderiye’ye götürülür. En son olarak ta Augustus’un İskenderiye’de mezara yaptığı ziyaret biliniyor ama ondan sonra yeri hakkında bir bilgiye sahip değiliz.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.