Header Ads


Julius – Claudiuslar Sülalesi Tiberius M.S 14 -37


Julius – Claudiuslar Sülalesi

Tiberius M.S 14 -37
Tiberius Augustus’un yerini aldıktan sonra ilk iş olarak Augustus’u Divus ilan ettirmesi ve Roma’da tapınım görmesini sağlamak olmuştur. Tiberius’un Principat’ı M.S. 14 yılında senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlülüğe girmiştir. Tiberius bundan sonra Senatonun tepkisini fazla çekmemek adına kendisine önerilen bir takım sıfatları geri çevirmiş ve Senato ile ılımlı bir münasebete girmiştir.
Tiberius portreleri ve renklendirilmiş görseli
foto: https://voshart.medium.com/appearance-of-the-principate-pt-i-efa3c759d2b6


Tiberius tahta çıktıktan sonra Julius sülalesine mensup olmaması Claudiuslar sülalesine mensup olması dolayısıyla pek hoş karşılanmamıştır. En önemli rakibi ise manevi oğlu ve yeğeni Germanicus’du. Germanicu o zamanlar Romanın en güçlü ordusun başında idi. Hatta ordu tarafından İmparator ilan edilmek istenmiş ve fakat o bunu geri çevirmiştir. Germaniucus Tiberius’un izni olmaksızın Germen kabilelerine karşı savaşa girişmiş ve Germenleri itaat altına almıştır. Bu olay Germanicus’un daha da faza sevilmesini sağladı. Tiberius Germanicus’u daha sonra Doğu bölgesinde ki karışık durumları düzenlemekle görevlendirildi. Germanicus tarafından Tiberius döneminde Cappadocia, Commagene, birer Roma eyaleti yapıldı. Cilicia is küçük bir bölge olması dolayısıyla Syria eyaletine bağlandı. Parth krallığı ile de bir dostluk antlaşması imzalandı. Germanicus bundan sonra Augustus tarafından herhangi bir senato üyesinin Mısır’a girmesi yasaklanmıştı. Bu yasağın Germanicus tarafından delinmesi Tiberius tarafından da öldürtülmesi için bir sebep doğurmuş bulundu. Germanicus Piso tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Tiberius döneminde de  Augustus tarafından Roma'ya bağlanan bölgelerde bir takım ayaklanmalar çıktı. Tiberius Thracia Gallia ve Africa’da çıkan bu ayaklanmaları bastırdı ve buralarda Roma hakimiyetini yeniden kurdu.

Tiberus döneminin en önemli olaylarından birisi de Etrüsk soyundan olan Seianus’un Tiberius’un halefi olmak için verdiği mücadelelerdir. Seianus M.S. 26’da Tiberius’u kendi hayatını tehlikeye atarak kurtarması İmparator’a daha da yakınlaşmasını sağlamıştı. Daha sonra evlilik bağı ile Claudiuslar sülalesine girmeye çalışmıştı. İmparator ile ailesi arasına nifak sokmak sureti ile de bu gayesine erişmeye çalışıyor ve tek varis olarak kendisi hayatta kalmasının gerektiğini düşünüyordu. M.S. 31 yılında Tiberius tarafından idam ettirilinceye kadar devam ettirdiği oyunlar sonunda varis olarak bırakabileceği sadece Tiberius Gemellus ve Gaius Caligula kalmış bulunuyorlardı. Tiberius M.S. 35 yılında Tiberius Gemellus ve Gaius’u kendisine yasal varis tayin etti. Tiberius M.S. 26’da Capri’ye çekilinceye kadar ılımlı bir politika izlemişse de Nero ve Caligula ile kıyaslanamayacak kadar ılımlı bir politika izlemiş bulunuyordu. Hatta Tiberius kadar Augustus’un koyduğu kurallara sadık kalan başka bir Princeps olmamıştır. 
İmparator Augustus'un heykeli (MÖ 29 – MS 14). Bronz. Ege denizinde Euboea ve Agios Efstratios adaları arasında bulunur. İmparator olgun bir yaşta bir ata binmiş olarak tasvir edilmiştir. Dikey mor çizgili ( clavus purpurea ) bir tunika ve maeander deseniyle süslenmiş saçaklı bir paludamentum giyiyor. Prima Porta ve Actium tiplerinin ikonografik özellikleri bu heykelde birleştirilmiştir. Sağ el resmi bir selamlama hareketiyle kaldırılır. Kılıcının kabzası, atın saltanatını elinde tuttuğu sol elinin altında olabilir. Parmak yüzüğünün çerçevesine, MÖ 12'de Augustus tarafından üstlenilen Pontifex Maximus'un en yüksek dini makamını simgeleyen bir kehanet değneği ( lituus ) kazınmıştır. 12— 10 M.Ö.
Equestrian statue of Augustus Ata binen Augustus Heykeli

1 yorum

Unknown dedi ki...

Resimde ki aga Tiberius değil Augustustur...

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.