Header Ads


ANTİK YUNANDA SANAT VE MİTOLOJİ ÖNSÖZ



Geçtiğimiz yüzyılda Yunan mitoslarının yorumuyla ilgili birçok teori öne sürüldü. Ancak okuyucu, bunlardan hiçbirine bu kitapta değinilmediğinin farkına kısa sürede varacaktır. 
Bunun bir nedeni, bu teorileri kısaca gözden geçirmenin bile bu küçük kitabın kapsamı dışında kalması, bir diğer nedeni de buradaki odak noktasının yorumdan ziyade tanımlama olmasıdır.


Bu kitabın başlıca gayesi, okuyucuya Arkaik ve Klasik Dönem Yunan sanatında betimlenmiş olan mitosları tanımlamasında yardımcı olmak ve aynı zamanda betimleri anlamak için onları gelişim süreçleri içinde değerlendirmek gerektiğini göstermektir Bu çalışmadaki amacım, üzerine başka çalışmaların inşa edilebileceği güvenilir bir temel oluşturmaktı. Zira yorumlamanın, ancak dikkatli bir inceleme, tanımlama, kronolojik bir süreç belirleme ve (eğer varsa) gelişim modellerini tanımanın ardından yapılabileceği inancındayım.

Şüphesiz okuyucunun aklına bazı mitosların belirli bir Yunan şehri (polis) ya da Yunanistan’ın tümü için ne gibi bir özel anlam taşıdığına dair sorular gelebilir Ya da belirli bir sahnenin neden bir vazoda; bir kalkan şeridinde ya da bir alınlıkta yer aldığı, veyahut neden şu değil de bu şekilde betimlenmiş olduğu düşünülebilir Bunlar çok önemli sorulardır ve umarım burada yer alan tespitler, bu tarz soruları cevaplamakta bir temel oluşturabilir Her bölüm için ayrı ayrı verilen ‘Faydalanılacak Kitaplar’ eki, yakın zamanda yapılmış analiz ve yorumları içermektedir

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.