Header Ads


Kuşadası'ndaki Kadıkalesi Kazısında


KADIKALESİ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında yapılan Kuşadası'ndaki Kadıkalesi Kazısında Bizans Kalesi'nin temizlenip ortaya çıkarılması amaçlanarak, farklı kültürlere ait önemli buluntular ortaya çıkarılmıştır. Bizans tarihinde önemli piskoposluk ve ticaret merkezi "Anaia" kenti ile limanını korumakta olan kalenin tarihi, yapılan başlıca arkeolojik çalışmalarla geçmişi günümüz kadar canlı tutmaktadır. Bilge Umar Anaia kök sözcüğünün Luvi dilinde "yamaç" anlamına geldiğini belirtiyor.
İki yıllık kazı çalışmalarında çıkarılan buluntuların çeşitliliğinin bölgedeki Bizans tarihince var olan yerleşimi gösterirken, 11-13. yüzyıllardan boya ve kazı bezekli toprak kaplara ait yoğun malzeme ve kimi sikkelerin de kalenin tarihini doğrular niteliktedir. Ortaçağ kalesinin bir höyük üzerinde yer alması kalenin önemini artırmakta ve kazı buluntuları Tunç Çağı'ndan (İ.Ö.3000-2000) 19. yüzyıla değin kesintisiz devam eden iskana ilişkin verileri sunmaktadır. Ayrıca "Fırtına Tannsı"nm bulunduğu Kadı Kalesi'nde yapılan kazılar ışığında Osmanlı, Bizans ve Rodos şövalyelerine ait buluntular ortaya çıkarıldı. Yapının içerisinde Bizans Dönemi bir kiliseye ait kalıntılar var. Küçük, kemerli bir yapı.(resim2)


Ahmet Oğuzhan KARAÇETİN

Kadıkalesi is the name given to a Byzantine castle built on the coast 8 km south of Kuşadası to control the channel between the mainland and the island of Samos (Sisam). It sits on top of a mainly Bronze Age mound (250 m in diameter and 23 m high) and its masonry includes several pieces of Hellenistic and Roman date. The ancient name of the site was Anaia.
The site has been investigated with survey, planning and excavations since 2001 by Adnan Menderes University at Aydın, under the direction of Zeynep Mercangöz and Engin Akdeniz. Five levels have been identifıed: level I is Byzantine and Ottoman, II is Greek and Roman, III is Late Bronze Age, IV is Middle Bronze Age and V is Early Bronze Age (Va is EBIII, Vb EBII and Vc EB


KAYNAKÇA
MERCAN, Zeynep 2006,"Kuşadası Kadıkalesi Kazısı 2006 yılı çalışmaları", 29. Kazı Sonuçlan Toplantısı 3. Cilt, s. 449-470. UMAR, Bilge200l,"îonia", înkilapYayınevi.
SEVİN, Veli 2003, "Anadolu'nun Tarihsel Coğrafyası", Türk Tarih Kurumu Yayınlan
AKDENİZ, Engin 2006," ANew Excavation in Western Anatolia: Kadıkalesi (Ancient Anaia)", Olba XIII (2006), 1 -33

Resim 1: Kadı Kalesi'nden genel bir görünüm Resim 2 : Bizans Dönemi Kilisesi Kemerleri

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.