Header Ads


RETORİKA:KANDIRMA SANATI OLARAK RETORİKA NEDİR? RETORİKA ETKİLİ KONUŞMANIN ÖNEMİ.RETORİK: GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAK İÇİN TARİH BOYUNCA İNSANLAR NELER YAPMIŞ? HATİP OLMAK İÇİN NELER YAPMIŞLAR. KAZANMAK İÇİN ETKİLİ KONUŞMANIN ÖNEMİ...

Gorgias, belki de Sokrates öncesi filozofların
 en eğlenceli olanıdır.

 Gorgias’ın retorika öğretisi ikna etmeye yöneliktir, ona göre rhetorica bir sanattır; konusu ise her şeydir. Gorgias’a göre hitabet münakaşa ve rasyonel kanıt aracı değil, bir ikna yöntemi olarak geliştirilmek için vardır. Gorgias gösteri söylevinin ve bu türde kullanılan sözcük ve anlam sanatlarının ve mecaz anlatımın bulucusudur. Şiire uygulanan edebiyat tekniklerini düzyazıya uygulayarak nesirinde süslenebileceğini ortaya koymuştur. retorika böylece edebiyata da uygulanır hale gelmiştir.M.Ö. 469–399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür Sokrates, sofistler gibi hiçbir zaman bilgin olarak ortaya çık­maz, para ile ders vermez, yalnız Atinalıların toplantılarına her yerde ve her zaman katılarak bunlara gerçeği ve doğru yolu göstermek için uğraşır.

Sokrates, aritmetik, geometri, astronomi ve politikaya ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahiptir. Çok basit bir yaşam sürer. Her ne kadar görüşlerinin çok etkili olduğu kabul edilmişse de, hiçbir yapıt kaleme almaz. Onu iki öğrencisi, Platon(Aristokles) ve Ksenofanes'in yazdıklarından tanırız.

İ.Ö.IV. yy’da ahlaki açıdan retorikayı değerlendiren Platon retorikaya karşı diyalektiği(gerçeği bulma yöntemi) savunmuş ve retorikayı bir kandırma sanatı olarak tanımlamıştır. Bunun sonucunda retorlar ile felsefeciler arasında bir çatışma başlamıştır.


Eğitimdeki gelişmelere karşın sofistik kültür ve eğitim sağlam siyasal temellere ve belirgin bir eğitime dayanmadığından ne zaman devletle ilgili derin sorunların irdelenmesi gerekliyse doğruların tam olarak öğretilemeyeceği tehlikesiyle karşı karşıya kalınırdı[1]. Platonun ve Aristoteles’in sofist kültüründe karşı çıktıkları asıl nokta budur.
RETORİKA İLE İLGİLİ DİĞER YAZILARI VE BU YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

[1] W. Jaeger, Paideia: The ideals of greek culture, tr. G. Highete, vol. 3, s.293.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.