Header Ads


HELENİSTİK DÖNEM ANADOLU TAPINAKLARI "Lagina Hekate Tapınağı "

Lagina Hekate Tapınağı

• Bir Karia kenti olan Stratonikeia'nın 3 km. kuzeyindedir. 8x11 sütuna sahip, pseudodipteros tasarda küçük bir tapınaktır . 


"Lagina Hekate Tapınağı  " günümüz kalıntıları
Dört krepisli ve 21,30 x 28 metre ölçülerinde stylobat üzerinde yükselir. Merkezdeki sütun aralığı diğerlerine göre 19 cm daha geniştir. F. Miltner normal aralığı 2,36 metre, merkezi aralığı ise 2,55 metre olarak hesaplamıştır. Sütun alt çapı ise 0,90 metredir. Buna göre alt çapa göre aralık oranlan normalde 1: 1,6 = 5:8, merkezde ise 1: 1,83 = 6: 11 'dir. Bu oranlar Hermogenes oranlarının bir varyasyonu gibi gözükmektedir.

"Lagina Hekate Tapınağı  " kalıntıları

• Tapınak, Schober tarafından tarihi ve frizlerdeki stilistik özellikler nedenleriyle I.Ö. 2. yüzyılın son çeyreği içine tarihlenmektedir. L Robert ise, farklı olarak, tarihi olayları göz önüne alıp, tapınağı Mithridates savaşlarından hemen sonraya, İ.Ö. 83–81 yıllarına yerleştirmek istemektedir.
• Tapınak derin bir pronaos ve yaklaşık kare bir sellaya sahiptir. Ante duvarları arasında bulunan sütunlar İon sütun başlığına sahipken, diğerleri Korinth düzenindedir. İki sistemin aynı anda bir yerde kullanılması tapınağı daha da ilginç hale getirmektedir.
• Sıra dışılıklar sütun kaidelerinde de devam etmektedir. Ante duvarları arasında olan İon sütunların kaidesi Ephesos tipinde, diğerlerininki ise Attik — İon tipindedir. Ayrıca, Korinth düzeninde olmasına karşın, bir frize sahip olan belki de ilk ve tek tapınaktır .

"Lagina Hekate Tapınağı  "gravür
Frizlerinde Karia tanrılarının toplantısı, Zeus'un hayatı ile ilgili sahneler, Amazon Savaşları (amazonomakhie) ve Devlerle Savaş (gigantomakhie) konuları betimlenmiştir.

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.