Header Ads


TAPINAKLAR:Gökyüzüne açılan kapılar...


Her şey bir düzen içinde yapılmak istenilmiştir; tıpkı gök dünyasındaki düzen gibi. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir ve birlikte bir bütünselliği yakalamak ister gibiler...
TAPINAKLAR:Gökyüzüne açılan kapılar...


Belli başlı tapınakların dünyadaki dağılımı.
Dünya örnekleri:
> Maya
> Mısır
> Sümer
> Babil
> Stonehenge(İngiltere)
> Çin(Pekin)
> Türkiye

MAYA:
Kukulkan Piramidi: Bu tapmağın 4 cephesinin her birinde 91 basamak yer alır ki böylece 4*91'le bulduğumuz 364 sayısına en tepedeki düzlüğü( 1 )de eklediğimizde yıldaki günlerin sayısı olan 365 i bulmaktayız.
Ayrıca tapınakta bulunan pencerelerin her biri de çeşitli yıldız ve gezegenlere odaklanmıştır; böylelikle güneşin mevsimlere göre hareketleri rahatlıkla izlenebilmektedir.

MISIR:

Tapınakların yönlendirilişi eski olanların 'ekinoksal' ve sonrakilerin 'gün dönümseldir".
Piramidin çevresi bir yıl içindeki gün sayısını(365,24)göstermektedir.
Bu çevrenin iki katı, ekvator da bir boylam derecesinin bir dakikasına eşittir.

BABİL:

Zigguratların; evrenin yedi rüzgârını temsil ettiklerine inanırlar ve onlar için zigguratlar dünyanın merkezidir.
Evren onlar için yatay olarak bir merkezden yayılan dört bölüme ayrılıyordu ve böylelikle yedi oluyordu.
SÜMER:

Zigguratlann: yani yüksek basamaklarla(genelde yedi adet)göklere yükselen bir piramit bulunurdu.
Yapmış oldukları tapınaklara "Tanrının Dağı" adını vermekteydiler.
Bu tapınakların yüzleri kuzeydoğuya, güneybatıya, kuzeybatıya ve güneydoğuya bakmaktadır.
Doğuyu ve batıyı işaret eden köşeler arasındaki çizgi ekinoksal yönlendirmeyi sağlarken yan yüzler ise yaz ve kış gün dönümlerini izlemeyi mümkün kılıyor.

STONEHENGE:

Bu yapı farklı evrelerde yapılmıştır.
Stonehenge'de merkezden başlayıp Sarsen Çemberi'nden geçen izleme çizgisi bir yaz gün dönümü yönlendirilişini gösteriyor.
Not: İrlanda da Stonehenge ile yaklaşık olarak aynı zamanda inşa edilen Newgrange Anıtı'nın kış dönencesindeki(21 Aralık) gün doğumuna göre yöneltilmiştir.

ÇİN (PEKİN):
Gök tapınağı: gün dönümsel tapmaklara örnektir.
Tapınağın güney sunağında açık havada gerçekleştirilen kurban törenleri 21 Aralık'ta kış dönümünde yapılmaktaydı ve son olarak ta 21 Haziran yaz gün dönümüne göre
yönlendirilmiştir.
Ayrıca tapınağın güneyindeki dörtgen şekilli çevre duvarları ise göğün sembolleridir bu 'Gök yuvarlak, toprak karedir'düşüncesinden kaynaklanmaktadır.TÜRKİYE

• Urfa Soğmatar: Soğmatar'ın odak noktasına baktığımız zaman açık hava mabedi kutsal tepenin batısında ve kuzey batısındaki tepelerde yer alan 7 adet yapının; Güneş, Ay, Satürn, Jüpiter, Mars, Venüs ve Merkür Tanrıları'nı temsil eden tapınaklar olduğunu görmekteyiz
Bu tapınaklara yönelerek ibadetler edilir ve kurban kesilir Peki, bu tapınakları neden yapmak istemiş olabilirler?
Birçok nedenler vardır bunlardan bir kaçı:
-İnsanlar barınmak, tapınmak ya da kutlamalar yapmak için çeşitli yapılar yapmış olabilirler. S Ya da tannlara ulaşabilmek için yüksek basamaklardan oluşan tapınaklar yapmışta olabilirler. S Gökyüzündeki dengeyi yaşadıkları karada da bulmak ihtiyacından kendi doğallarının modelini inceleyerek gök dünyasında bir yerde kendi ilişkilerini kurup oraya yerleştirmek istedikleri düşüncesinden ve bundan dolayı gök dünyasında meydana gelen olayları, kendi dünyalan ve gök dünyası arasında bir ilişki keşfetmeye de itilmiş olabilirler.
- Tapınaklar için seçmiş oldukları yerler sıradan yerler değillerdi. Yüksek düzlüklerde güneşin ve ayın belli evrelerine göre inşa edilmişlerdi. Bu konumlar ayın, güneşin, gezegenlerin doğuşuna ve batışına göre ayarlanmıştı.

- Burada da görülmektedir ki Arkeoloji sadece kazı bilimi değil; aynı zamanda Gök Bilimini de araştırmalıdır. Gök dünyasını merak eden medeniyetler bunları kendi yapılarında işlemişlerdir...

- Günümüze baktığımız zamanda kiliseler, camiler, havralar hepside Güneş'e dönük yapılmışlardır. Sadece tapınaklar üzerinde değil yapılan ibadetlere baktığımız zaman güneşin doğuşu ile batışı zamanında yapılır. Her şey bir düzen içinde yapılmak istenilmiştir; tıpkı gök dünyasındaki düzen gibi.Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir ve birlikte bir bütünselliği yakalamak ister gibiler..."
Antik dönemTapınak tipleri

Kaynakça:
-Aktüel Arkeoloji, Sayı:4, Sayfa:20
- Zecharia SÎTCHÎN, Zaman Başlarken, Çeviren: Yasemin Tokatlı, 2006


Fatma DURMA
Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Hiç yorum yok

www.arkeoloji.biz. Blogger tarafından desteklenmektedir.